Δίκτυο Πανεπιστημίων Silk Road Universities (SUN) Network_ ανακοίνωση διοργάνωσης του διεθνούς διαγωνισμού αγόρευσης  3rd S-DECOS 2021.

Δίκτυο Πανεπιστημίων Silk Road Universities (SUN) Network, στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος. Aφορά ανακοίνωση διοργάνωσης του διεθνούς διαγωνισμού αγόρευσης  3rd SDECOS 2021.

Θέμα: «Προοπτικές των φοιτητών στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των Μεγα-δεδομένων: Ευκαιρίες & προκλήσεις»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 30 Οκτωβρίου 2021. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν το βίντεο της ομιλίας τους (στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους) μέσω της ιστοσελίδας http://www.sun-silkroadia.org/page/activity02_3/ μαζί με τα γραπτά χειρόγραφα (στα αγγλικά και στα ελληνικά) ή να τα στείλουν στη διεύθυνση sunofficialdecos@gmail.com. Διάρκεια ομιλίας- 5- 10 λεπτά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή υποψηφιοτήτων και το διαγωνισμό παρέχονται στα συνημμένα αρχεία. Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με το διαγωνισμό, οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στο email sunofficialdecos@gmail.com.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος, παρακαλούνται, αφού υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ιστοσελίδα του SUN Network, να ενημερώσουν σχετικά και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο email internat-rel@auth.gr.

SPEECH CONTEST OF SUN – Poster

  • ΓΕΝΙΚΑ (408)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (442)