Τελετή Απότισης Τιμής σε στελέχη της ΣΕΥ, που ολοκλήρωσαν ευδόκιμα τη θητεία τους το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

  • ΓΕΝΙΚΑ (408)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (442)