Πρόσκληση σε διαγωνισμό φωτογραφίας με τίτλο: ”Boundaries Through Your Lens”

 Πρόσκληση σε διαγωνισμό φωτογραφίας με τον τίτλο: ”Boundaries Through Your Lens” από το το Izmir University of Economics

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2021.

II. ULUSLARARASI İEÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI SINIRLAR&BOUNDARİES ŞARTNAME-English

II. ULUSLARARASI İEÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI SINIRLAR&BOUNDARİES TANITIM YAZISI-English

 

  • ΓΕΝΙΚΑ (408)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (442)