ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος» αρχίζουν την Τετάρτη 13/10/2021 και ώρα 9:00 π.μ. στην Αίθουσα Διδασκαλίας Α΄ (είσοδος από την οδό Αγ. Δημητρίου – προθάλαμος Ανατομικής). Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου: http://ecoenvir.vet.auth.gr/?page_id=48

  • ΓΕΝΙΚΑ (408)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (442)