Ενημέρωση των φοιτητών 7ου και 9ου εξαμήνου σχετικά με τις  Ασκήσεις στο Νεκροτομείο

Ενημέρωση των φοιτητών 7ου και 9ου εξαμήνου σχετικά με τις  Ασκήσεις στο Νεκροτομείο

 

 

Ενημερώνονται οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου ότι η άσκηση στο Νεκροτομείο θα γίνεται ως εξής:

 

Φοιτητές 9ου εξαμήνου:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 900-1100   Παρασκευή 900-1030

 

Φοιτητές 7ου εξαμήνου:

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 1100-1300  Παρασκευή 1030-1200

 

                                                                                                       Από το Εργαστήριο

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)