Ενημέρωση των φοιτητών της ομάδας Γ του 7ου εξαμήνου σχετικά με τις  Ασκήσεις στο Νεκροτομείο και την Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος

Ενημέρωση των φοιτητών της ομάδας Γ του 7ου εξαμήνου σχετικά με τις  Ασκήσεις στο Νεκροτομείο και την Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος

 

Την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου αρχίζουν την άσκηση στο Νεκροτομείο η υποομάδα Γ2 του 7ου εξαμήνου.

 

Υποομάδα Γ2 7ου από Τουτουδάκη έως Χρήστου

 

Η υποομάδα Γ1 του 7ου εξαμήνου (από Παυλίδου έως Τζουάνας) ξεκινά με τα εργαστήρια της Υγιεινής και Τεχνολογίας του Γάλακτος

 

                                                                                                      Από τα Εργαστήρια

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)