Ενημέρωση των φοιτητών της ομάδας Γ του 9ου εξαμήνου σχετικά με τις Ασκήσεις στο Νεκροτομείο και την Υγιεινή Τροφίμων ζωικής προέλευσης

Ενημέρωση των φοιτητών της ομάδας Γ του 9ου εξαμήνου σχετικά με τις Ασκήσεις στο Νεκροτομείο και την Υγιεινή Τροφίμων ζωικής προέλευσης

 

Την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου αρχίζουν την άσκηση στο Νεκροτομείο η υποομάδα Γ2 του 9ου εξαμήνου.

 

Υποομάδα Γ2 9ου από Τσακιρίδου έως Ψαρομανωλάκη

 

Η υποομάδα Γ1 του 9ου εξαμήνου (από Κουμαντάκης έως Τρίκοιλη) ξεκινά με τα εργαστήρια της Υγιεινής τροφίμων ζωικής προέλευσης.

 

Από τα Εργαστήρια

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)