ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_Παθολογία και Χειρουργική Παραγωγικών Ζώων – Προφορικά 10ου εξαμήνου

Παθολογία και Χειρουργική Παραγωγικών Ζώων – Προφορικά 10ου εξαμήνου
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΜ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΜ
8478 8364
8797 8382
8553 8296
8772 8458
8731 8682
8796 8790
8814 8516
8688 8654
8618 8366
8734
8306
8584
8598
8817
8747
8652

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)