ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Οι εξετάσεις στο μάθημα «Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 5 μ.μ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.
Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή, με τη χρήση του ιδρυματικού τους email, στον διδάσκοντα κ. Ξ. Καραμανλή (karamanl@vet.auth.gr) έως τις 8/9/2021 και ώρα 12:00 π.μ., ώστε να τους αποσταλεί ο απαραίτητος διαδικτυακός σύνδεσμος (link).

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)