εξετάσεις του μαθήματος «ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» θα διενεργηθούν μέσω της πλατφόρμας ZOOM στις 15/7/2021 και ώρα 14:00.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα οφείλουν να το δηλώσουν μέσω των ιδρυματικών τους email στο karamanl@vet.auth.gr έως τις 13/7/2021 ώστε να τους σταλεί το σχετικό link.Δικαίωμα στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα και τα 2 υποχρεωτικά φροντιστηριακά μαθήματα και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο.

  • ΓΕΝΙΚΑ (408)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (442)