ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧNΩΝ, ΕΡΕΥΝΑ, ΓΛΩΣΣΑ (13.7.2021)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
– AUTh News
– Πρεσβεία Ιταλίας στην Αθήνα

Κοινοποίηση για ενημέρωση βάσει λίστας αποδεκτών αποστολέα:

– Γραμματεία Πρύτανη
– Γραμματεία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
– Γραμματεία Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
– Γραμματεία Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
– Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής
– Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
– Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
– Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών

Εσωτερική διανομή: Τμήμα Σπουδών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας, οι οποίες θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και σε Έλληνες και Ελληνίδες για:

1. μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ (Laurea Magistrale 2o ciclo) και Γ΄(PhD) κύκλου

2. φοίτηση σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Τέχνες, τη Μουσική και το Χορό (AFAM)

3. έρευνα υπό εποπτεία (progetti in co-tutela) σε ιταλικά ιδρύματα ερευνών

4. μαθήματα ιταλικής γλώσσας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με προεγγραφή, έως τις 13 Ιουλίου 2021

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)