Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις ιστοσελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό και τη διοίκηση του Τμήματος, τα Εργαστήρια και τις Κλινικές που λειτουργούν, το ερευνητικό έργο που διεξάγεται σε κάθε τομέα, και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει.

Επίσης παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές ή όσους θέλουν να φοιτήσουν στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες Γραμματείας και στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των Κλινικών, και για τις δραστηριότητες του Τμήματος και την Κτηνιατρική Επιστήμη, επιλέγοντας τους σύνδεσμους των Χρήσιμων Πληροφοριών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

12/06/2020

Εξεταστική Ιουνίου 2020 ΚΥΚΛΩΝ

Οι ώρες και οι ημέρες εξέτασης είναι οριστικές. Θα ενημερωθείτε από τους διδάσκοντες για τον τρόπο εξέτασης.

Τα προφορικά των Κλινικών θα εξεταστούν με το τρέχον Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ το ωρολόγιο Πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί την επόμενη Παρασκευή 19.06.2020.

Η εξεταστική του τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών θα έχει έναρξη: 06.07.2020 και λήξη: 31.07.2020.

Από τη Γραμματεία

Κατηγορίες: Εξεταστική, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρακτική άσκηση 6ου εξαμήνου

12/06/2020

Απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του 6ου εξαμήνου:

1) Επιστολή ενημέρωσης των Φορέων Υποδοχής.

2) Οδηγίες (για τη διευκόλυνση του Φορέα Υποδοχής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).

3) Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τη συναίνεση των φοιτητών για την προώθηση των στοιχείων τους στους Φορείς Υποδοχής. Συμπληρώνεται και υπογράφεται απαραιτήτως από τον φοιτητή, και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο του μαθήματος (isavas@vet.auth.gr). Η συμπλήρωση του Φορέα Υποδοχής είναι απαραίτητη.

4) Απαραίτητα στοιχεία προς Φορείς Υποδοχής για ΕΡΓΑΝΗ. Τα συμπληρώνει ο φοιτητής και τα αποστέλλει στον Φορέα Υποδοχής, για να τον διευκολύνει στη διαδικασία εγγραφής του στο ΕΡΓΑΝΗ. Με κόκκινο επισημαίνονται τα απαραίτητα στοιχεία. Συμπληρώνετε τη γραμμή 6. Η γραμμή 4 μπορεί να διαγραφεί μετά τη συμπλήρωση της φόρμας.

5) Ειδικές διευκρινίσεις για τα πεδία του εντύπου.

6) To ΦΕΚ για το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι:

1) Το έντυπο Ε3.5 έναρξης πραγματοποιείται πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, άρα θα πρέπει τα ανωτέρω να αποσταλούν στους Φορείς Υποδοχής τουλάχιστον 5-6 εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης για να προλάβουν να τα καταχωρίσουν.

2) Το έντυπο Ε3.5 έναρξης υποβάλλεται με την επισύναψη της σύμβασης (υπογεγραμμένης από το Φορέα Υποδοχής, τον φοιτητή και το Ίδρυμα).

3) Το έντυπο Ε3.5 λήξης (αναφέρεται στο σύστημα ως Ε3.5 έντυπο διακοπής) θα πρέπει να γίνεται το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών. Το έντυπο λήξης είναι πιο απλό, καθώς “τραβά” όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την έναρξη και το μόνο που χρειάζεται να συμπληρώσουν είναι η ημερομηνία λήξης και την αιτιολογία “ΛΗΞΗ”.

4) Εάν υπάρχει τροποποίηση ωραρίου πρακτικής Άσκησης (σε σχέση με αυτό που δηλώνεται αρχικά) θα πρέπει να γίνει το αντίστοιχο έντυπο Ε3.5 τροποποίησης οργάνωσης χρόνου.

5) Δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του Φορέα Υποδοχής στο ΠΣ ΑΤΛΑΣ.

Ι. Σάββας
Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης 6ου εξαμήνου

Κατηγορίες: Πρακτική Άσκηση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την εκλογική διαδικασία προς ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής

09/07/2020

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 (20/7 έως 19/10 2020)

09/07/2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη επιλογής υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου), ακ. έτους 2017-18, σε πανεπιστήμια του εσωτερικού, προς πτυχιούχους καταγόμενους από Ζαγορά Πηλίου/Σπέτσες/Ύδρα, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Ιουλίου έως και τις 19 Οκτωβρίου 2020.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ CANON ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ (15.2..2021)

08/07/2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος Canon, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη διεξαγωγή έρευνας σε Ιδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Διδακτορικού Διπλώματος, εντός -κατά προτεραιότητα- της τελευταίας δεκαετίας από την υποβολή της αίτησης υποτροφίας. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το επιστημονικό πεδίο.

Προθεσμία υποβολής αίτησης είναι η 15η Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου για έναρξη διεξαγωγής της έρευνας μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Δεκεμβρίου 2022 και για χρονικό διάστημα από 3 μήνες έως 1 χρόνο.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ALZAHRA (ΤΕΧΕΡΑΝΗ, ΙΡΑΝ) ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Α΄, Β΄& Γ΄ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

08/07/2020

Σύμφωνα προς το έγγραφο 86305/Z1/6-7-2020 του ΥΠΑΙΘ και το Φ.3226.43/ΑΣ305/30007/25-6-20 έγγραφο της Δ/νσης Μορφωτικών & Πολιτιστικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ, με το οποίο διαβιβάζονται οι από 22-6-2020 ρηματικές διακοινώσεις της Πρεσβείας του Ιράν στην Αθήνα, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου Alzahra σε αλλοδαπούς/-ές φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών του.

Χορηγούνται 3 τύποι υποτροφίας:

– πλήρης (μόνο για Β΄ και Γ΄κύκλο σπουδών): απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και χρήσης υπηρεσιών, διαμονή σε εστία του πανεπιστημίου (μονόκλινο, χωρίς διατροφή), ιατρική περίθαλψη, κοινωνική μέριμνα

– μερική: απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, διαμονή σε εστία του πανεπιστημίου (μονόκλινο, χωρίς διατροφή), ιατρική περίθαλψη

– στοιχειώδης: απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και ιατρική περίθαλψη

Δεν αναφέρεται προθεσμία υποβολής αίτησης.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Eξετάσεις του μαθήματος Μελισσοκομία-Μελισσοπαθολογία

07/07/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Μελισσοκομία-Μελισσοπαθολογία του Νέου Προγράμματος Σπουδών θα διεξαχθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, ώρα 11 π.μ. Λόγω των συνθηκών οι εξετάσεις θα διεξαχθούν μέσω του e-learning με τη μορφή τεστ πολλαπλών επιλογών. Δεν απαιτείται προεγγραφή. Μερικές διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων:
–      Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός ο ιδρυματικός σας λογαριασμός για να μπορέσετε να συνθεδείτε στο μάθημα. Συστήνεται να συνδεθείτε δοκιμαστικά πριν τις εξετάσεις προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων.
–       To τεστ θα είναι διαθέσιμο από τις 11:15 π.μ. έως τις 11:35 π.μ. Συστήνεται την ημέρα των εξετάσεων να
μπείτε στο περιβάλλον του e-learning στις 11 π.μ.
–       Μέσα σε αυτό το 20λεπτο πρέπει να κάνετε το τεστ.
–       Από τη στιγμή που θα το ανοίξετε έχετε 10 λεπτά για να το ολοκληρώσετε.
–       Το τεστ αποτελείται από 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μία σωστή απάντηση η καθεμία.
–       Δεν θα έχετε ανοιχτές κάμερες και μικρόφωνα.
–       Οι ανοιχτές προσπάθειες (εαν δεν πατήσετε εσείς την υποβολή) θα υποβάλλονται αυτόματα με τη λήξη του
χρόνου.
–       Δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να πάτε πίσω σε μία προηγούμενη ερώτηση.

Κατηγορίες: Εξεταστική, Φοιτητικά, Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 16 ΚΑΙ 17.7.2020

02/07/2020

Μετά από αμοιβαίες ανταλλαγές και απεγγραφές σας ανακοινώνουμε στο συνημμένο αρχείο την ημέρα και ώρα της προφορικής εξέτασής σας για το μάθημα της Μαιευτικής (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ MAIEYTIKHΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΕΛΙΚΟ). Από εδώ και μετά ΔΕΝ επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή και το πρόγραμμα είναι ΤΕΛΙΚΟ. Σας παρακαλούμε να προσέρχεστε στο χώρο της γραμματείας της Μαιευτικής 5 λεπτά ακριβώς πριν από την εξέταση και να κάνετε χρήση μάσκας. Μετά το πέρας της εξέτασης παρακαλείστε να απομακρύνεστε άμεσα από το χώρο. Καλή επιτυχία.

Κατηγορίες: Εξεταστική, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/07/2020

Ανακοίνωση

Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος ‘Γενική Παθολογική Ανατομική Άσκηση’ σε όσους έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να εξεταστούν στο e-learning. Αν κάποιος που επιθυμεί να εξεταστεί δεν το έχει δηλώσει έως σήμερα ας επικοινωνήσει με το Εργαστήριο στο dpsalla@vet.auth.gr

Από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

 

 

Κατηγορίες: Εξεταστική, Φοιτητικά, Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

01/07/2020

Ανακοίνωση

Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος ‘Άσκηση στο νεκροτομείο’ σε όσους έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να εξεταστούν στο e-learning. Αν κάποιος που επιθυμεί να εξεταστεί δεν το έχει δηλώσει έως σήμερα ας επικοινωνήσει με το Εργαστήριο στο dpsalla@vet.auth.gr

Από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

 

 

 

Κατηγορίες: Εξεταστική, Φοιτητικά, Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink