http://www.abdulaporn.com

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις ιστοσελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό και τη διοίκηση του Τμήματος, τα Εργαστήρια και τις Κλινικές που λειτουργούν, το ερευνητικό έργο που διεξάγεται σε κάθε τομέα, και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει.

Επίσης παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές ή όσους θέλουν να φοιτήσουν στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες Γραμματείας και στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των Κλινικών, και για τις δραστηριότητες του Τμήματος και την Κτηνιατρική Επιστήμη, επιλέγοντας τους σύνδεσμους των Χρήσιμων Πληροφοριών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στο ΑΠΘ

12/09/2016

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την προεγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr οφείλουν να προχωρήσουν στην καταχώριση πρόσθετων στοιχείων στο σύστημα register.auth.gr του ΑΠΘ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική εγγραφή τους.

Κατόπιν πρέπει να προσέλθουν για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας στις γραμματείες των τμημάτων τους, καταθέτοντας φωτοτυπία της Αστυνομικής τους Ταυτότητας καθώς και 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Η ημερομηνία ενεργοποίησης του register.auth.gr  θα εξαρτηθεί από το χρόνο αποστολής των  στοιχείων των εγγραφέντων από το  ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ΑΠΘ και οι φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά με μήνυμα (sms/email) που θα τους σταλεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και από σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ.

Διευκρινίζεται ότι τα πρόσθετα στοιχεία αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία απαραίτητων για τις σπουδές τους υπηρεσιών, όπως:

 • δημιουργία προσωπικού ιδρυματικού λογαριασμού, για πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (π.χ. ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων) καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους
 • υποβολή αίτησης σίτισης στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη
 • υποβολή αίτησης έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας
 • υποβολή αίτησης απόκτησης συγγραμμάτων, κλπ.

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, θα μπορούν να απευθύνονται στην εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr.
Επιπρόσθετα αν δεν διαθέτουν υπολογιστή μπορούν να απευθύνονται στην κοντινότερη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

05/09/2016

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2016.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Αν τα ατομικά στοιχεία που εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην εφαρμογή δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, τότε οι επιτυχόντες πρέπει να προβούν στην άμεση διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στα συστήματα του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησής σε οποιοδήποτε ΚΕΠ. Ο επιτυχών, αφού ελέγξει την ορθότητα των προβαλλόμενων τροποποιημένων στοιχείων, θα πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων θα καθοριστεί και θα πραγματοποιηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

30/08/2016

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής συγχαίρει και καλωσορίζει τους νέους/τις νέες φοιτητές/τριές του. Επίσης ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία εγγραφών τους στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ www.auth.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ dps.auth.gr, στις οποίες θα υπάρχει συνεχής ροή ανακοινώσεων για τις διαδικασίες, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά εγγραφών. Στις ίδιες ιστοσελίδες θα υπάρχει ενημέρωση και για τις διαδικασίες αιτήσεων παροχής φοιτητικής μέριμνας (υπηρεσίες σίτισης, στέγασης κ.λπ.).

Τέλος καθ΄όλη τη διάρκεια των εγγραφών θα λειτουργούν οι εξής τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης 2310-996000 και 2310-994000, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν για ερωτήματα και επίλυση προβλημάτων τους αναφορικά με τις εγγραφές τους.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2016

19/07/2016

Νέο πρόγραμμα σπουδών
Παλαιό πρόγραμμα σπουδών (κύκλοι)

 • Ο κύκλος 8(1) μεταφέρεται από τις 9/9 στις 16/9 9 π.μ.
 • Η εξέταση του μαθήματος 8ος Ι κύκλος Ενότητα 1 (Προπαιδευτική) θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μ.μ. στο κτίριο των κλινικών (αμφιθέατρο ΣΠΑΗΣ).

Παλαιό πρόγραμμα σπουδών

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

23/09/2016

Οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος επιλογής «Εκτροφή και Παθολογία Μικρών Μηρυκαστικών» θα διεξαχθούν την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Κ. Βλάχος.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

23/09/2016

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Διαγνωστικό Εργαστήριο (5ος τομέας) του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. με επιβλέποντα την επίκουρη καθηγήτρια κ. Παρδάλη Δήμητρα στο πεδίο της Κτηνιατρικής Γενικής Παθολογίας και Προπαιδευτικής.

Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό Υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης από ΚΕΠ)
 • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 στη γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 99.98.57.

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

22/09/2016

Προκηρύσσεται μια θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στo Διαγνωστικό Εργαστήριο, του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. με επιβλέποντα τον επίκουρο καθηγητή κ. Χρυσόστομο Δόβα, στο πεδίο της Εργαστηριακής Διαγνωστικής.

Δικαιολογητικά:
1) Βιογραφικό υπόμνημα
2) Αντίγραφο πτυχίου
3) Αναλυτική βαθμολογία
4) Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
5) Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
6) Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων – συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης από ΚΕΠ)
7) Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
8) Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι και την 5η Οκτωβρίου 2016, στη γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., τηλ. 2310 999857.

Ανακοίνωση

21/09/2016

Η εξέταση στο μάθημα επιλογής «Μικροβιολογία Τροφίμων» (θεωρία και εργαστήριο) θα γίνει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11 π.μ.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

21/09/2016

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17 που υπέβαλλαν την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΠΕΘ, να καταχωρίσουν στο register.auth.gr τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

1. Καταχώριση στοιχείων

Η φόρμα καταχώρισης στοιχείων για την κατηγορία των επιτυχόντων με τις Πανελλαδικές εξετάσεις θα είναι ΕΝΕΡΓΗ από 21 έως 30 Σεπτεμβρίου.

Για να προχωρήσεις στην Καταχώρηση των στοιχείων σου πρέπει να διαθέτεις τα ακόλουθα στοιχεία:

-τον Κωδικό Υποψηφίου Πανελληνίων Εξετάσεων

-την Αστυνομική σου Ταυτότητα (ή διαβατήριο)

-το ΑΜΚΑ σου
Μπορείς να το δεις από την ιστοσελίδα www.amka.gr/AMKAGR
Αν δεν διαθέτεις ΑΜΚΑ απαιτείται έκδοση από ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)

-τον προσωπικό σου αριθμό κινητού τηλεφώνου
Σε αυτόν τον αριθμό θα αποσταλούν με SMS αργότερα οι κωδικοί για τη δημιουργία του ιδρυματικού σου λογαριασμού

2. ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων σου σε αυτές τις σελίδες, θα πρέπει να προσέλθεις για την ολοκλήρωση του ελέγχου της ταυτοπροσωπίας στη γραμματεία του τμήματος επιτυχίας με:

αστυνομική ταυτότητα ή αντίστοιχο δημόσιο έγγραφο

φωτοτυπία της αστυνομικής σου ταυτότητας ή του αντίστοιχου εγγράφου και

δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία σου στη Γραμματεία του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους θα πρέπει ν’ απευθυνθείς στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας σου, υποβάλλοντας θεωρημένη (για τη γνησιότητα της υπογραφής σου) αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματός σου μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας σου, προκειμένου να σου χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης.

Η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας στη γραμματεία πρέπει να γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και είναι υποχρεωτική για να αποκτήσεις τον ιδρυματικό σου λογαριασμό.

3. Μετά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, θα λάβεις ένα SMS το οποίο θα περιέχει δύο αριθμούς, το ΑΠΜ (Αριθμός Πανεπιστημιακού Μητρώου) και το ΟΤΡ (one time password). Με αυτούς τους αριθμούς επισκέψου ξανά την ιστοσελίδα register.auth.gr και επίλεξε Ιδρυματικός Λογαριασμός για να προχωρήσεις στη δημιουργία του.

4. Ο ιδρυματικός λογαριασμός είναι απαραίτητος για τις σπουδές σου όπως, για να μπορείς να κάνεις:

δήλωση μαθημάτων

εγγραφή στο εξάμηνο

αίτηση για σίτιση

αίτηση για να αποκτήσεις ακαδημαϊκή ταυτότητα καθώς και

να συμμετάσχεις στη διαδικασία των μετεγγραφών.

Τέλος, σου υπενθυμίζουμε ότι αν δεν έχεις συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο μέσω της ηλεκτρονικής σου εγγραφής στην εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., έχεις τη δυνατότητα να το συμπληρώσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp.

Επίσης, ενημερώνουμε τους Πρωτοετείς φοιτητές μας ότι θα πραγματοποιηθεί ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Τμήματος.

Για το πρόγραμμα μαθημάτων επισκεφθείτε τον πίνακα ανακοινώσεων στο site του Τμήματος http://www.νet.auth.gr.

Τέλος καθ΄ όλη τη διάρκεια των εγγραφών θα λειτουργούν οι εξής τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης 2310-996000 και 2310-994000, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν για ερωτήματα και επίλυση προβλημάτων τους αναφορικά με τις εγγραφές τους.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

20/09/2016

Οι εξετάσεις για το Μάθημα Επιλογής της Οφθαλμολογίας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9:30.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής

20/09/2016

Παρακαλείστε να δηλώσετε τα μαθήματα επιλογής του εξαμήνου σας στην Γραμματεία του Τμήματος έως την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016.

3o εξάμηνο

5ο εξάμηνο

7ο εξάμηνο

9ο εξάμηνο και επί πτυχίω

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

20/09/2016

Οι εξετάσεις για το μάθημα επιλογής «Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας» θα γίνουν τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου στις 12:00 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

19/09/2016

• Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 10-2-2016, εξέλεξε τον κ. Παπαδόπουλο Ηλία, στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας», με γνωστικό αντικείμενο «Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα» στον Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής.

• Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 10-2-2016, εξέλεξε τον κ. Θεοδωρίδη Αλέξανδρο, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία Ζωικής Παραγωγής και Εφαρμοσμένη Στατιστική» στον Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

• Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 10-2-2016, μονιμοποίησε την κα Τζήκα Ελένη, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Χοίρου» στον Τομέα Κλινικών.

• Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 16-3-2016, εξέλεξε την κα Ιωσηφίδου Ελένη, στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας», με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» στον Τομέα Υγιεινή και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως.

• Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 14-4-2016, εξέλεξε την κα Γεωργοπούλου Ιωάννα, στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας», με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Πτηνών» στον Τομέα Κλινικών

• Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 20-4-2016, μονιμοποίησε την κα Λαυρεντιάδου Σοφία, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων» στον Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών.

• Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 20-4-2016, μονιμοποίησε τον κ. Ζερβό Ιωάννη, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Φυσιολογία» στον Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών.

• Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 20-4-2016, μονιμοποίησε τον κ. Καζάκο Γεώργιο, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Χειρουργική-Εντατική Θεραπεία» στον Τομέα Κλινικών.

• Η συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής στις 15-9-2016, εξέλεξε τον κ. Σπυρίδωνα Κρήτα, στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας», με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα» στον Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής.

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

14/09/2016

Οι εξετάσεις του Μαθήματος Επιλογής «Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Εφαρμογές τους στην Κτηνιατρική Επιστήμη» θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Χριστοδούλου.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

14/09/2016

Ανακοινώνεται ότι οι Γραπτές εξετάσεις για τους φοιτητές του Παλαιού προγράμματος σπουδών (10ου εξαμήνου) και Νέου προγράμματος σπουδών (6ου ή 8ου εξαμήνου) στο μάθημα επιλογής “Υγιεινή και Τεχνολογία Γαλακτοκομικών Προϊόντων” της περιόδου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, θα γίνουν στην Αίθουσα Ε΄ τη Δευτέρα 26/09/2016 και ώρα 12:00 π.μ.

(Παρακαλούνται οι φοιτητές να φέρουν οπωσδήποτε φοιτητική ταυτότητα).

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Κατατακτήριες εξετάσεις 2016

13/09/2016

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Κτηνιατρικής για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 να καταθέσουν την Αίτηση και τα δικαιολογητικά (Αντίγραφο Πτυχίου, φωτοτυπία ταυτότητας), στην Γραμματεία του Τμήματος από 1-15 Νοεμβρίου 2016 είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (courier).

Πληροφορίες
Ηλίας Αθανασιάδης
Γραμματεία Τμήματος Κτηνιατρικής
2310 995229
athanasiadis@vet.auth.gr

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας

12/09/2016

Οι Πρακτικές Εξετάσεις του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ» του Νέου Προγράμματος Σπουδών, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 στο Αγρόκτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής στο Κολχικό.

Η μετάβαση των φοιτητών θα γίνει με λεωφορείο που θα αναχωρήσει στις 8:30 από την είσοδο του Τμήματος επί της οδού Αγίου Δημητρίου.


Οι Πρακτικές Εξετάσεις του μαθήματος 4ος ΚΥΚΛΟΣ I που αφορούν στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14/9/2016 στο Αγρόκτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής στο Κολχικό.

Η μετάβαση των φοιτητών θα γίνει με λεωφορείο που θα αναχωρήσει στις 8:30 από την είσοδο του Τμήματος επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink