http://www.abdulaporn.com

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις ιστοσελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό και τη διοίκηση του Τμήματος, τα Εργαστήρια και τις Κλινικές που λειτουργούν, το ερευνητικό έργο που διεξάγεται σε κάθε τομέα, και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει.

Επίσης παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές ή όσους θέλουν να φοιτήσουν στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες Γραμματείας και στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των Κλινικών, και για τις δραστηριότητες του Τμήματος και την Κτηνιατρική Επιστήμη, επιλέγοντας τους σύνδεσμους των Χρήσιμων Πληροφοριών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Κατατακτήριες εξετάσεις 2015

05/11/2015

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων του μαθήματος ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΓΕΝΕΤΙΚΗ για τις κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως µαζί τους κομπιουτεράκι για να πραγματοποιήσουν υπολογισμούς που τυχόν χρειαστούν.

Πρόγραμμα εξετάσεων

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2015-2016

23/09/2015

Όλα τα θεωρητικά μαθήματα του 1ου εξαμήνου θα γίνονται στην Αίθουσα “Ν. Ασπιώτης”, εκτός από το μάθημα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ που θα γίνεται στο Αμφιθέατρο “Τσιρογιάννης”.
Ωρολόγιο πρόγραμμα 1ου εξαμήνου

Όλα τα θεωρητικά μαθήματα του 3ου εξαμήνου θα γίνονται στο Αμφιθέατρο “Τσιρογιάννης”, εκτός από κάποια μαθήματα (όπως φαίνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα) που θα γίνονται στην αίθουσα “Ν. Ασπιώτης”.
Ωρολόγιο πρόγραμμα 3ου εξαμήνου

Όλες οι θεωρητικές παραδόσεις των μαθημάτων Γενική Παθολογική Ανατομική, Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα ΙΙ, Οικολογία και Προστασία του Περιβάλλοντος, Εκτροφή και Παθολογία των Υδρόβιων Οργανισμών και Τοξικολογία του 5ου Εξαμήνου θα γίνονται στην Αίθουσα Α΄ (παλιό αναγνωστήριο).
Ωρολόγιο πρόγραμμα 5ου εξαμήνου

Ωρολόγιο πρόγραμμα 7ου εξαμήνου
ομάδες φοιτητών 7ου

Ωρολόγιο πρόγραμμα 9ου εξαμήνου
ομάδες φοιτητών 9ου

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

29/11/2015

Η άσκηση «Μονάδα Αλιευμάτων» του 7ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική αγορά της Θεσσαλονίκης.

Οι ομάδες Α και Γ θα συγκεντρωθούν στις 8/12/2015 ώρα 9.00 π.μ. στην Πλατεία Αριστοτέλους στη διασταύρωση με την Ερμού.

Μ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες Ισραήλ

29/11/2015

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ

Κοινοποίηση:
-AUTh News
-Γραφείο Διασύνδεσης

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 190010/Ζ1/24.11.2015, που αφορά σε πρόγραμμα της κυβέρνησης του Ισραήλ, 2016, σχετικά με χορήγηση υποτροφιών για την πραγματοποίηση σπουδών διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους ή έρευνας (και μεταδιδακτορικής) ή για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων γλώσσας (Ulpan), διάρκειας 3-4 εβδομάδων, σε πολίτες χωρών με τις οποίες το Ισραήλ διατηρεί
πολιτιστικές συμφωνίες.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι, ηλικίας έως 35 ετών, και να έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής ή εβραϊκής γλώσσας. Η υποτροφία περιλαμβάνει ολική ή μερική απαλλαγή από τα δίδακτρα, μηνιαίο επίδομα (για τις υποτροφίες σπουδών/έρευνας) και βασική ασφάλεια υγείας.

Η υποτροφία χορηγείται για σπουδές σε πανεπιστήμια εγκεκριμένα από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα), ενώ η υποτροφία για τα προγράμματα γλώσσας το 2016 χορηγείται αποκλειστικά για το Ulpan του Πανεπιστημίου της Χάιφα. Προσοχή: η υποτροφία σπουδών μπορεί να μην καλύπτει πλήρως τα δίδακτρα – ειδικά στα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα, και χορηγείται ΜΟΝΟ για 1 ακαδημαϊκό έτος (8 μήνες).

Για τους Έλληνες πολίτες, η αίτηση, στην αγγλική γλώσσα και σε 3 αντίτυπα, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα (Μαραθονοδρόμων 1, Παλαιό Ψυχικό, 154 52, υπόψιν Ακαδημαϊκού Τμήματος), έως τις 21 Δεκεμβρίου 2015.

Η ανακοίνωση του προγράμματος, καθώς και έντυπο αίτησης, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Ισραηλινού ΥΠΕΞ προκειμένου να βρούν την αίτηση και έντυπο οδηγιών για τη συμπλήρωσή της, καθώς και τη λίστα με τα εγκεκριμένα από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστήμια.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται είτε στο Ισραηλινό ΥΠΕΞ
(email επικοινωνίας: scholarship@mfa.gov.il) είτε στην Πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα (επικοινωνία: κα Tity Matsa, email: pr@athens.mfa.gov.il τηλ: 210 6705513).

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

25/11/2015

Οι προγραμματισμένες ασκήσεις του μαθήματος Ειδική Ζωοτεχνία Ι που αφορούν σε επισκέψεις σε μονάδες εκτροφής Βοοειδών (Κολχικό και Βέροια) ματαιώνονται, εξαιτίας του προβλήματος που έχει προκύψει με την εμφάνιση του νοσήματος της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών στη Βόρειο Ελλάδα.

Οι ασκήσεις αυτές αντικαθίστανται με φροντιστηριακό μάθημα που θα διεξαχθεί την ίδια ώρα (08:30) στο αμφιθέατρο Τσιρογιάννης. Σημειώνεται ότι τα μαθήματα αυτά είναι επίσης υποχρεωτικά για τους φοιτητές.

Το πρόγραμμα των ασκήσεων αναδιαμορφώνεται ως εξής:

Ημερομηνία Ώρα Ομάδα Αντικείμενο άσκησης – τόπος (διδάσκοντες)
Παρασκευή 27/11/2015 08:30
08:30
Α και Γ
Β
Εκτροφή γαλακτοπαραγωγών και παχυνόμενων βοοειδών – Αμφιθέατρο Τσιρογιάννης (ΓΒ)
Χρυσόπετρα Κιλκίς: Εκτροφή γιδιών (ΓΑ)
Δευτέρα 30/11/2015 08:30
08:30
Β και Δ
Α
Εκτροφή γαλακτοπαραγωγών και παχυνόμενων βοοειδών – Αμφιθέατρο Τσιρογιάννης (ΓΒ)
Χρυσόπετρα Κιλκίς: Εκτροφή γιδιών (ΓΑ)
Δευτέρα 14/12/2015 08:30 Δ Χρυσόπετρα Κιλκίς: Εκτροφή γιδιών (ΓΑ)
Τρίτη 22/12/2015 08:30
10:00
11:30
13:00
Α
Β
Γ
Δ
Ηλικία μηρυκαστικών
Εργαστήριο Δ’ Τμήμα Κτηνιατρικής (ΓΜΠ)
Πέμπτη 14/1/2016 08:30 Γ Χρυσόπετρα Κιλκίς: Εκτροφή γιδιών (ΓΑ)
Παρασκευή 15/1/2016 08:30
10:00
11:30
13:00
Α
Β
Γ
Δ
Βασικές αρχές ποδοκομίας μηρυκαστικών
Εργαστήριο Ε’ Τμήμα Κτηνιατρικής (ΓΑ, ΓΒ)

Ο Δ/ντης του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας
Π. Φορτομάρης, Αναπληρωτής καθηγητής

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

24/11/2015

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του 5ου εξαμήνου ότι τα δύο πρώτα τρίωρα του Μαθήματος Επιλογής «Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας και Εφαρμογές τους στην Κτηνιατρική Επιστήμη» θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω μέρες και ώρες:

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 3:00 – 6:00 μ.μ.
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 3:00 – 6:00 μ.μ.

στο αμφιθέατρο Χριστοδούλου

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

24/11/2015

Ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής του 9ου εξαμήνου ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, την Παρασκευή 27η Νοεμβρίου 2015 ώρα 08.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί εκδρομή στα σφαγεία Αριδαίας.

Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές θα έχουν μαζί τους καθαρές μπλούζες και μπότες. Η αναχώρηση θα γίνει από Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζ.Π.

Για το Εργαστήριο
Σεργκελίδης Δανιήλ
Επίκουρος καθηγητής

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

20/11/2015

Οι φοιτητές της ομάδας B’ που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Ειδική Ζωοτεχνία Ι» τη Δευτέρα 23/11/2015 στο Κολχικό, θα αναχωρήσουν από τη Σχολή στις 10:30 αντί 11:00.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Πασχάλης Δ. Φορτομάρης
Αναπληρωτής καθηγητής

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

20/11/2015

Την Παρασκευή 27/11/2015 και ώρα 12:30 με 14:00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα επιλογής ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ: ΒΟΟΕΙΔΗ στην αίθουσα Ζωοτεχνίας.

Την Παρασκευή 27/11/2015 και ώρα 14:15 με 17:00 θα πραγματοποιηθεί το μάθημα επιλογής ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ στην αίθουσα Ζωοτεχνίας.

Ομάδα ιπποειδών

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

19/11/2015

Οι ασκήσεις του μαθήματος «Ειδική Ζωοτεχνία Ι» για την Παρασκευή 20/11/2015 και Δευτέρα 23/11/2015 θα πραγματοποιηθούν τις ίδιες ώρες στην αίθουσα «Ασπιώτης» του Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Πασχάλης Δ. Φορτομάρης
Αναπληρωτής καθηγητής

Κατηγορίες: Επείγουσες Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας – αλλαγή ώρας

19/11/2015

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου ότι το πρόγραμμα των Εργαστηρίων Μοριακής Βιολογίας διαμορφώνεται ως εξής:

Ομάδα Α΄: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου ώρα 12:00 – 14:00
Ομάδα Β΄:  Πέμπτη  26 Νοεμβρίου  ώρα 12:00 – 14:00
Ομάδα Γ΄:  Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ώρα 10:00 – 12:00
Ομάδα Δ΄:  Παρασκευή  27 Νοεμβρίου  ώρα 10:00 – 12:00

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Χριστοδούλου (Β) και στη συνέχεια στο Εργαστήριο Βιοχημείας.

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

19/11/2015

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11/2015 10.00-12.00 π.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ.

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

19/11/2015

Οι Ενδιάμεσες Εξετάσεις του μαθήματος «Μοριακή Βιολογία» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, στις 3:00 μ.μ. στα Αμφιθέατρα Τσιρογιάννη και Χριστοδούλου.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις να το δηλώσουν στο Εργαστήριο Βιοχημείας μέχρι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

16/11/2015

Η ΑΣΚΗΣΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Β ΚΑΙ Δ ΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 24/11/15 ΩΡΑ 9 π.μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΟΥ.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ζ.Π.

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink