http://www.abdulaporn.com

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις ιστοσελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό και τη διοίκηση του Τμήματος, τα Εργαστήρια και τις Κλινικές που λειτουργούν, το ερευνητικό έργο που διεξάγεται σε κάθε τομέα, και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει.

Επίσης παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές ή όσους θέλουν να φοιτήσουν στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες Γραμματείας και στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των Κλινικών, και για τις δραστηριότητες του Τμήματος και την Κτηνιατρική Επιστήμη, επιλέγοντας τους σύνδεσμους των Χρήσιμων Πληροφοριών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ενδιάμεση εξεταστική “Παθολογία Παραγωγικών Ζώων Ι”, 6ο εξάμηνο

06/04/2017

Ύλη ενδιάμεσης εξεταστικής: Παθολογία Χοίρων, από την Παθολογία των Μικρών Μηρυκαστικών το Πεπτικό και το Νευρικό σύστημα, μαζί με τις δηλητηριάσεις – τοξικώσεις.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας

06/04/2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών από το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας προς αλλοδαπούς υπηκόους (συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων και Ελληνίδων) για:

– εκπόνηση διδακτορικής διατριβής/έρευνα στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
– εξειδίκευση σε Σχολές Εξειδίκευσης (Scuole di Specializzazione), εξαιρουμένης της ιατρικής ειδικότητας
– έρευνα υπό την εποπτεία του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, του Ιταλικού Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας, ιταλικών κρατικών πανεπιστημίων, μουσείων και αρχείων (Progetti di Studio in Cotutela)
– μαθήματα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού
– πρόγραμμα κατάρτισης/ανανέωσης για διδάσκοντες και διδάσκουσες της ιταλικής γλώσσας

Οι υποτροφίες χορηγούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Μαϊου 2017.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

06/04/2017

Οι παρουσιάσεις του μαθήματος επιλογής “Αναισθησιολογία και Εντατική Θεραπεία” του χειμερινού εξαμήνου θα γίνουν την Παρασκευή 28 Απριλίου, στις 12:00. Η παρουσία όλων των φοιτητών της επιλογής είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρόσκληση του Πανεπιστήμιου της Jaen

05/04/2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί πρόσκληση του Πανεπιστήμιου της Jaen (Ισπανία, Ανδαλουσία) για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας έμπειρων ερευνητών (κατόχων διδακτορικού διπλώματος) με ένα από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου στους τομείς: Χημείας, Περιβαλλοντικών Επιστημών & Γεωλογίας, Πληροφορικής Επιστήμης & Μηχανικής, Επιστημών Υγείας, Φυσικής, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η πρόσκληση αφορά σε ερευνητικά project του Πανεπιστημίου Jaen δυνάμενα να δεχτούν μεταδιδακτορικούς ερευνητές οι οποίοι πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης της ερευνητικής τους πρότασης από τις Δράσεις Marie Skodowska-Curie (πρόγραμμα Horizon 2020) από 11 Απριλίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2017.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση (10ο εξάμηνο)

03/04/2017

Η Α Ομάδα του 10ου εξαμήνου θα αρχίσει την εκπαίδευσή της στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς την Πέμπτη 6/4 και όχι την Τετάρτη 5/4. Η Α Ομάδα την Τετάρτη 5/4 έχει εργαστήριο στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων.

Η Β Ομάδα του 10ου εξαμήνου την Τετάρτη 5/4 θα παραμείνει στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς και θα επαναλάβει το πρόγραμμα της Τρίτης 4/4.

Mάθημα επιλογής «Ειδική Παθολογία Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών»

30/03/2017

Το πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής «Ειδική Παθολογία Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών» για το έτος 2017 έχει ως εξής:

Παρασκευή 31/03/2017 14:00-20:00 Θεωρία
Παρασκευή 05/05/2017 14:00-16:00 Θεωρία
Παρασκευή 05/05/2017 16:00-19:00 Άσκηση
Παρασκευή 12/05/2017 10:00-19:00 Άσκηση
Παρασκευή 19/05/2017 14:00-17:00 Άσκηση
Παρασκευή 19/05/2017 17:00-19:00 Θεωρία
Παρασκευή 26/05/2017 14:00-17:00 Άσκηση
Παρασκευή 26/05/2017 17:00-19:00 Θεωρία

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Θέση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

27/03/2017

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Γεώργιο Αρσένο στο πεδίο της Αιγοπροβατοτροφίας. Επιθυμητή η εμπειρία του υποψηφίου στο συγκεκριμένο πεδίο.

Δικαιολογητικά
1) Βιογραφικό υπόμνημα
2) Αντίγραφο πτυχίου
3) Αναλυτική βαθμολογία
4) Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
5) Τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
6) Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων – συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
7) Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
8) Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την 7η Απριλίου 2017 στη Γραμματεία του  Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., τηλέφωνο 99.98.57

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Eρωτηματολόγιο Αποτίμησης – 2017

27/03/2017

Eκ μέρους της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγήτριας Αριάδνης Στογιαννίδου, σας ενημερώνουμε ότι τo Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών το οποίο θεσμοθετήθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (14550/10.2.2017) είναι διαθέσιμο για συμπλήρωση από τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν ανακηρυχθεί ή ορκιστεί, αφού κάνουν Είσοδο στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ. Επισημαίνεται ότι η χρήση του ερωτηματολογίου ΔΕΝ είναι υποχρεωτική.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτίμησης σπουδών υπάρχουν στη διεύθυνση https://qa.auth.gr/apotimisi. Τα μέλη του Τμήματος με ρόλο ΟΜΕΑ ή Διοίκησης στο πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και τον κατάλογο των φοιτητών που τα έχουν υποβάλει μέσω της αναφοράς Αποτίμηση Σπουδών που εμφανίζεται αφού κάνουν Είσοδο.

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία εκμάθησης αραβικής γλώσσας 2017

23/03/2017

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί συνοπτική ανακοίνωση, με ενεργοποιημένους κόμβους τόσο ως προς το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ όσο και ως προς τις απαραίτητες φόρμες αίτησης, προς διευκόλυνσή σας.

Πληροφορίες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Μάθημα επιλογής “Σφάλματα της Εξέλιξης και Δαρβινικές Πλάνες”

21/03/2017

Τα μαθήματα θα γίνουν στην Αίθουσα Μικροσκοπίων του Εργαστηρίου Ανατομικής τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

28/3/2017, 16.00-18.00
29/3/2017, 11.00-13.00
4/4/2017, 17.00-19.00
11/5/2017, 14.00-16.00

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι προαιρετική.

Α. Ντινόπουλος

Κατηγορίες: Ωρολόγιο Πρόγραμμα | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες Κροατίας

21/03/2017

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών επικαιροποιείται η σχετική αναλυτική ανακοίνωση, με ενεργοποιημένους κόμβους τόσο ως προς τα έγγραφα του ΥΠΠΕΘ όσο και ως προς τις ιστοσελίδες των προγραμμάτων υποτροφιών των ξένων κυβερνήσεων, προς διευκόλυνσή σας.

Πληροφορίες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφίες Αζερμπαϊτζάν

21/03/2017

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει επικαιροποιηθεί η ανακοίνωση, ως προς τις προθεσμίες υποβολής αίτησης εισδοχής (με δυνατότητα για υποτροφία), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Πρόγραμμα.pdf

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink