Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις ιστοσελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό και τη διοίκηση του Τμήματος, τα Εργαστήρια και τις Κλινικές που λειτουργούν, το ερευνητικό έργο που διεξάγεται σε κάθε τομέα, και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει.

Επίσης παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές ή όσους θέλουν να φοιτήσουν στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες Γραμματείας και στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των Κλινικών, και για τις δραστηριότητες του Τμήματος και την Κτηνιατρική Επιστήμη, επιλέγοντας τους σύνδεσμους των Χρήσιμων Πληροφοριών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Πρόσκληση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

09/09/2014

Καλούνται οι εισαγόμενοι/ες, επιτυχόντες/ούσες με πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β΄, στις Σχολές και στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αφού συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και εκτυπώσουν την αίτηση εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσα από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία του Τμήματος, από τις 15 έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 – 13:00.

Για την εγγραφή του/της ο/η εισαγόμενος/η ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον/την ίδιο/α πρόσωπο καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση εγγραφής (συμπληρωμένη και εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr)

2.Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης

3.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (δημιουργείται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής στην ιστοσελίδα http://register.auth.gr)

4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

Κατά την προσέλευσή τους στη Γραμματεία για εγγραφή, οι εισαγόμενοι/ες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Υποψήφιος/α, που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων και εισάγεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του/της, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος/η.

Οι εισαγόμενοι/ες (επιτυχόντες/ούσες) Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής κατά την εγγραφή τους, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών.

Οι εισαγόμενοι/ες (επιτυχόντες/ούσες) αλλοδαποί-αλλογενείς και απόφοιτοι Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής (συμπεριλαμβάνονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας) εγγράφονται στις παραπάνω προθεσμίες (15-26/9/2014), αφού συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσα από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr.

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Μάθημα ειδικής επιλογής «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

17/09/2014

Επείγουσα Ανακοίνωση
για τους φοιτητές των Εξαμήνων 7ο, 8ο, 9ο, 10ο και «επί πτυχίω»

Ανακοινώνεται ότι, με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-2015, ξεκινά και πάλι (χειμερινό εξάμηνο) η διδασκαλία του μαθήματος ειδικής επιλογής «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με αντικείμενο την προαγωγή της επιχειρηματικότητας των φοιτητών.

Στο πρόγραμμα αυτό, συμμετέχουν δέκα εννέα (19) Τμήματα του Α.Π.Θ., μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών που έχει την κύρια ευθύνη για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράμματος.
Σκοπός του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση ενός ειδικού μαθήματος επιλογής με τον τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», το οποίο συμβάλλει στην καλλιέργεια καινοτόμου επιχειρηματικής σκέψης και δράσης στους φοιτητές/τριες, με την ευρεία έννοια του όρου. Σημειώνεται ότι, το πρόγραμμα λειτούργησε ήδη για επτά (7) προηγούμενα ακαδ. έτη, με μεγάλη επιτυχία και αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής από την πλευρά των φοιτητών της Κτηνιατρικής.

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα επιδιώκεται να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους ενθαρρύνουν και θα τους στηρίξουν, όταν αποφοιτήσουν, να ιδρύσουν μια δική τους υγιή (μικρού ή μεσαίου μεγέθους) επιχειρηματική μονάδα ή να αναπτύξουν ατομικές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτο-απασχόληση) ή ακόμα ως εργαζόμενοι να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των φορέων που θα τους προσλάβουν.

Το μάθημα ειδικής επιλογής «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», το οποίο περιλαμβάνεται πλέον στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής, στο 7ο Εξάμηνο με 3,0 πιστωτικές μονάδες, θα διδαχθεί σε φοιτητές/τριες των εξαμήνων 7ο, 8ο, 9ο, 10ο και Επί Πτυχίω [ακαδ. έτους 2014-2015], με 3 ώρες διδασκαλίας/εβδομάδα.

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του μαθήματος προγραμματίσθηκε να γίνει σε τέσσερις βασικές ενότητες:
Α) Στην πρώτη ενότητα, η οποία διαρκεί επτά (7) εβδομάδες, θα προσφερθούν 3ωρα σεμιναριακά μαθήματα/ εβδομάδα, τα οποία καλύπτουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης μικρού ή μεσαίου μεγέθους και στοχεύουν στη διαμόρφωση του κατάλληλου υπόβαθρου για την ανάπτυξη και εκδήλωση της επιχειρηματικότητας (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.).
Β) Στη δεύτερη ενότητα, η οποία διαρκεί τέσσερις (4) εβδομάδες, θα προσφέρονται 3ωρα εργαστηριακά μαθήματα για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan), με τη χρήση ειδικού λογισμικού, έτσι ώστε να ενισχύεται στους φοιτητές/τριες η ανάπτυξη αυτενέργειας, να εμπεδώνονται γνώσεις σχετικές με το πρακτικό μέρος του μαθήματος και να συνδέεται το μάθημα με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.).
Γ) Στην τρίτη ενότητα, η οποία διαρκεί τουλάχιστον (1) εβδομάδα, η έμφαση δίνεται στην εξειδίκευση, στη σύνδεση της διδασκαλίας με την πράξη και στην καλλιέργεια ουσιαστικής επαφής των φοιτητών/τριών με τον κόσμο του «επιχειρείν». Προς την κατεύθυνση αυτή, θα διενεργηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις κτηνιατρικού ενδιαφέροντος ή, εναλλακτικά, παρουσίαση/ ανάλυση ειδικών παραδειγμάτων επιχειρήσεων (case studies), σε συνεργασία με επιχειρηματίες ή και στελέχη επιχειρήσεων ή και άλλων οργανισμών.
Δ) Με το τέλος των παραπάνω ενοτήτων, το μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», ολοκληρώνεται με την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (Βusiness Ρlan) από τους φοιτητές/τριες, σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων, με αντικείμενο την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τομέα που θα επιλέξουν οι ίδιοι, βάση του οποίου και θα αξιολογηθούν στο τέλος των μαθημάτων.

Επιστημονικώς Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό – οργάνωση – υλοποίηση των επισκέψεων σε επιχειρήσεις του κτηνιατρικού χώρου και την παρουσίαση/ ανάλυση ειδικών παραδειγμάτων επιχειρήσεων (case studies), σε συνεργασία με επιχειρηματίες ή και στελέχη επιχειρήσεων/ οργανισμών, είναι ο καθηγητής Χρ. Μπάτζιος, ο οποίος συμμετέχει και στις δραστηριότητες του συντονισμού/εποπτείας των σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων.

Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014. Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Κτηνιατρικής που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» για το εξάμηνο αυτό πρέπει να το δηλώνουν στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής ή στο Εργαστήριο Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής, το αργότερο έως 24 Σεπτεμβρίου, στις ώρες 9.00–15.00 (Υπεύθυνος: καθηγητής Χρ. Μπάτζιος, τηλ. 2310 999957, 2310 999930, κιν. 6977 449176, email:batzios@vet.auth.gr).

Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες (15 συνολικά φοιτητές του Τμήματος Κτηνιατρικής θα παρακολουθήσουν το μάθημα) και η ζήτηση από πλευράς των φοιτητών προβλέπεται μεγάλη, κρίνοντας από προηγούμενη εμπειρία, θα τηρηθεί σχετική προτεραιότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα 3ωρα σεμιναριακά και τα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνονται κάθε Τρίτη και ώρα 18.00-21.00 (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ., αίθουσα 212).

Ο Επιστημονικώς Υπεύθυνος-Συντονιστής
Χρήστος Μπάτζιος, Καθηγητής

Κατηγορίες: Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις μαθήματος επιλογής «Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας»

17/09/2014

Οι εξετάσεις για το μάθημα επιλογής «Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας» θα γίνουν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 15:00 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις μαθήματος επιλογής “Υγιεινή και τεχνολογία γαλακτομικών προϊόντων”

16/09/2014

Οι γραπτές εξετάσεις του παλαιού παλαιού προγράμματος σπουδών (10ου εξαμήνου) και του παλαιού νέου προγράμματος σπουδών (6ου ή 8ου εξαμήνου) στο μάθημα επιλογής “Υγιεινή και τεχνολογία γαλακτομικών προϊόντων” της περιόδου Σεπτεμβρίου 2014, θα γίνουν στην αίθουσα Ε’την Παρασκευή 26/9/2014 και ώρα 17:00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να φέρουν οπωσδήποτε φοιτητική ταυτότητα.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Παπαγεωργίου Δημήτριος
Καθηγητής

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις μαθήματος επιλογής “Εκτροφή και Παθολογία Μικρών Μηρυκαστικών”

16/09/2014

Οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος επιλογής “Εκτροφή και Παθολογία Μικρών Μηρυκαστικών” θα γίνουν την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. στο αμφιθέατρο Κ. Βλάχος.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρακτικές εξετάσεις «Γενική Ζωοτεχνία»

15/09/2014

Οι Πρακτικές Εξετάσεις του μαθήματος «Γενική Ζωοτεχνία» για τους φοιτητές του Β΄ Εξαμήνου του Νέου Προγράμματος Σπουδών, θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, στο Αγρόκτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής στο Κολχικό.

Η μετάβαση των φοιτητών θα γίνει με λεωφορείο που θα ξεκινήσει στις 8.00 π.μ. από την είσοδο του Τμήματος επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Οι φοιτητές πρέπει να φέρουν μαζί τους ιατρική μπλούζα ή ειδική φόρμα ασκήσεων και ειδικές πλαστικές σακούλες για την κάλυψη των υποδημάτων τους μέχρι κάτω από το γόνατο (όχι οποιεσδήποτε πλαστικές σακούλες).

Από το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις πρακτικών του Κύκλου 4IV

15/09/2014

Οι εξετάσεις πρακτικών του Κύκλου (4IV) θα γίνουν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Eιδική Ζωοτεχνία (Εκτροφή Μηρυκαστικών)
Αμερικανική Γεωργική Σχολή:
8:30 π.μ. Φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από Α έως και Καρτσάλκας.
9:30 π.μ. Από Κασούμης έως και φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από Ο.
10:30 π.μ. Φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από Π έως το τέλος.

Ζωοτροφές – Σιτηρέσια
Αμφιθέατρα Α, Β, Γ Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ:
17.15 Όλοι οι φοιτητές

Η μετακίνηση των φοιτητών προς και από την Α.Γ.Σ. θα γίνει με δικό τους μεταφορικό μέσο. Εξυπηρετεί το δρομολόγιο του λεωφορείου του ΟΑΣΘ Νο 10 (Χαριλάου – Ν.Σ. Σταθμός). Η αφετηρία του λεωφορείου βρίσκεται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό και έχει στάσεις κατά μήκος της Εγνατίας, της Λεωφόρου Στρατού και της Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Από το τέρμα του λεωφορείου 10 (Χαριλάου) μετεπιβίβαση στο λεωφορείο Νο 66 (Θέρμη) και αποβίβαση στη στάση Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ www.oasth.gr.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τις εξετάσεις στην Α.Γ.Σ., οι φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν μαζί τους εφεστρίδα (ιατρική ποδιά) και κατάλληλα καλύμματα υποδημάτων.

Από τη Γραμματεία του Κύκλου
Ελευθερία Δημοκίδου

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις «Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος»

15/09/2014

Οι Πρακτικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος» για τους φοιτητές του Α’ εξαμήνου (κύκλοι), θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ. στο Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

Από τη Γραμματεία του 4ου Κύκλου
Ελευθερία Δημοκίδου

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις μαθήματος επιλογής «Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας»

15/09/2014

Οι εξετάσεις για το μάθημα επιλογής «Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας» θα γίνουν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στις 15:00 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις μαθημάτων Εργαστηρίου Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων

12/09/2014

Οι εξετάσεις στο μάθημα “Τεχνολογία κρέατος, κρεατοσκευασμάτων …” και στο μάθημα “Ποιοτικός Έλεγχος κρέατος, κρεατοσκευασμάτων …” του Ι΄ εξαμήνου (κατεύθυνσης) του παλαιού προγράμματος σπουδών θα γίνουν την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ. στο Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζ.Π.

Οι εξετάσεις στο μάθημα επιλογής “Ασφάλεια και έλεγχος των τροφίμων στην πράξη” του 9ου εξαμήνου θα γίνουν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11 π. μ. στο Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζ.Π.

Οι εξετάσεις στο μάθημα επιλογής “Φυσικοχημικές και οργανοληπτικές μέθοδοι εξέτασης των τροφίμων – Βασικές αρχές χημείας τροφίμων” του 7ου εξαμήνου θα γίνουν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11 π. μ. στο Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζ.Π.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις μαθήματος επιλογής “Εγκέφαλος και Τέχνη”

11/09/2014

Οι εξετάσεις στο μάθημα επιλογής “Εγκέφαλος και Τέχνη” θα γίνουν στις 26/9/2014, ώρα 15.00, στην αίθουσα μικροσκοπίων του Εργαστηρίου Ανατομικής.

Α. Ντινόπουλος
Εργαστήριο Ανατομικής

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Τελικό Πρόγραμμα επιστημονικής ημερίδας “Scientific Writing Workshop”

09/09/2014

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το τελικό πρόγραμμα της επιστημονικής ημερίδας με τίτλο “Scientific Writing Workshop”.

Scientific Writing Workshop Thessaloniki Schedule

Από τη Διεύθυνση της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρακτικές εξετάσεις ζωοτεχνίας

06/09/2014

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι πρακτικές εξετάσεις στα μαθήματα Ζωοτεχνία Ι και Ζωοτεχνία ΙΙΙ, για τους φοιτητές του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών, θα πραγματοποιηθούν στις 17-9-2014 και 9-9-2014 αντίστοιχα, αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις.

Από το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις μαθήματος επιλογής: “Υδάτινο περιβάλλον”

04/09/2014

Οι εξετάσεις του μαθήματος “Υδάτινο περιβάλλον, Αλληλεπιδράσεις περιβάλλοντος και υδατοκαλλιεργειών” θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 στις 10:00 π.μ. στο Β΄ Αμφιθέατρο.

Από το Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Εξετάσεις σφαγείων

03/09/2014

Οι φοιτητές του Π.Ν.Π.Σ. και του Π.Π.Σ. θα εξεταστούν στα σφαγεία την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014
α/α Ονοματεπώνυμο Α.Μ. α/α Ονοματεπώνυμο Α.Μ.
1 ΜΠΕΛΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ 5502 1 ΚΤΩΝΑ ΕΛΕΝΗ 7382
2 ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 6929 2 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΛΑΛΙΑ 7973
3 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 7329 3 ΜΑΤΣΑΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 7928
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 7373 4 ΜΠΑΧΕΡ ΑΝΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ 7793
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6596 5 ΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 7981
6 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7970 6 ΜΠΟΥΣΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 7985
7 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 8049 7 ΜΠΡΙΣΙMΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΜΑΡΙΑ 7894
8 ΒΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 7972 8 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8023
9 ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7342 9 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 5322
10 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΟΡΦΕΑΣ 7697 10 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 7795
11 ΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7926 11 ΡΟΔΟΝΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4677
12 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 7109 12 ΣΚΟΒΟΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 7996
13 ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 8020 13 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 7959
14 ΚΟΜΗ ΕΥΑ 8003 14 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7542
15 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7816 15 ΤΖΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7955
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7181 16 ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 8025

Η ώρα αναχώρησης για το Σφαγείο θα είναι η 9.00 π.μ. από τη Σχολή (οδός Αγίου Δημητρίου).

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink