http://www.abdulaporn.com

Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις ιστοσελίδες θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό και τη διοίκηση του Τμήματος, τα Εργαστήρια και τις Κλινικές που λειτουργούν, το ερευνητικό έργο που διεξάγεται σε κάθε τομέα, και το Πρόγραμμα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει.

Επίσης παρέχονται πληροφορίες που αφορούν τους φοιτητές ή όσους θέλουν να φοιτήσουν στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες Γραμματείας και στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των Κλινικών, και για τις δραστηριότητες του Τμήματος και την Κτηνιατρική Επιστήμη, επιλέγοντας τους σύνδεσμους των Χρήσιμων Πληροφοριών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2016

06/05/2016

Ενημέρωση: 27 Μαΐου 2016

Προσοχή! Εκ παραδρομής γράφτηκε στο πρόγραμμα της εξεταστικής ότι η εξέταση της Παθολογίας Ι θα γίνει στα αμφιθέατρα Α, Β, Γ της Σχολής. Στην πραγματικότητα η εξέταση θα γίνει στο αμφιθέατρο Σπαής των Κλινικών, την ίδια ημέρα και ώρα (7 Ιουνίου, και ώρα 15.00).

Νέο πρόγραμμα σπουδών NEO!

Παλαιό πρόγραμμα σπουδών

Παλαιό-νέο πρόγραμμα σπουδών (επί πτυχίω)

Αλλαγή (3 Ιουνίου 2016): ο 1ος Κύκλος 2η Ενότητα μεταφέρετε από Δευτέρα 13/6/2016 και ώρα 09:00 στις 21/6/2016 και ώρα 15:00 στα Αμφιθέατρα Α,Β,Γ.

Αλλαγές (14 Ιουνίου 2016):
15/6/2016 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1 ΩΡΑ 12:ΟΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΜΦ Α,Β,Γ.
17/6/2016 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Ι ΩΡΑ 9:00 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΜΦ Α,Β,Γ.
22/6/2016 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι ΩΡΑ 9:00 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΜΦ Α,Β,Γ.
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΩΡΑ 9:00 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΜΦ Α,Β,Γ.

Για τα μαθήματα επιλογής γίνεται συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

23/06/2016

Οι εξετάσεις του μαθήματος Επιλογής της Οφθαλμολογίας του ΝΠΣ θα είναι γραπτές και προφορικές και θα γίνουν την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 στις 9:30 π.μ. στην Χειρουργική Κλινική.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

21/06/2016

Οι εξετάσεις για το μάθημα επιλογής «Παράσιτα και Παρασιτικά Νοσήματα της Άγριας Πανίδας» θα γίνουν την Πέμπτη 23 Ιουνίου στις 11:00 στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου Παρασιτολογίας και Παρασιτικών Νοσημάτων.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

20/06/2016

Οι εξετάσεις του μαθήματος επιλογής του 9ου εξαμήνου (Ν.Π.Σ.) «Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως: Επιθεώρηση του κρέατος. Ανάπτυξη & Εφαρμογή του Συστήματος HACCP στα Σφαγεία και στις Βιομηχανίες Τροφίμων Ζ.Π.», θα γίνουν την Πέμπτη 30/6/2016 στις 12:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Υγιεινής Τροφίμων.

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

20/06/2016

Το Τμήμα Ορθοπαιδικής & Νευροχειρουργικής της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει μία θέση για ειδικευόμενο κτηνίατρο διάρκειας ενός έτους (20 Αυγούστου 2016 – 20 Ιουλίου 2017). Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα) στον αναπληρωτή καθηγητή Ν. Πράσινο μέχρι την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, γραπτές εξετάσεις επί του αντικειμένου της θέσης. Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής είναι παρόμοια με αυτή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016.

Νικήτας Ν. Πράσινος
Αναπληρωτής καθηγητής

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τον αναπληρωτή καθηγητή Ν. Πράσινο)
 2. Βιογραφικό σημείωμα (& τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα*)
 3. Πτυχίο κτηνιατρικής* & αναλυτική βαθμολογία*
 4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
 5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)*
 6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)*

*: επιστρέφονται στον υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

20/06/2016

Για τις εξετάσεις των πρακτικών Ανατομικής και Ιστολογίας του Μαθήματος Ανατομική-Ιστολογία ΙΙ της 29ης Ιουνίου 2016

Οι εξετάσεις της Ανατομικής θα γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α’ ομάδα 10:00
Β’ ομάδα 10:45
Γ’ ομάδα 11:30
Δ’ ομάδα 12:15

Οι εξετάσεις της Ιστολογίας θα γίνουν μετά το πέρας των εξετάσεων της Ανατομικής και με πιθανή ώρα έναρξης την 13:00.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέρχονται ακριβώς στις ώρες εξέτασης.

Για τη μελέτη των παρασκευασμάτων Ανατομικής και Ιστολογίας βλέπε σχετική ανακοίνωση.

Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών θα προσέλθουν με τις αντίστοιχες ομάδες των κανονικών φοιτητών.

Ο υπεύθυνος του μαθήματος
καθ. Ι. Αντωνόπουλος

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

17/06/2016

Προφορικές εξετάσεις 8 V 3:

• Στο μάθημα της Μαιευτικής οι υποψήφιοι θα εξετάζονται προφορικά από την Τρίτη 21 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουνίου (ώρα 9:15). Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν την ημέρα που επιθυμούν να εξεταστούν μέχρι και την Πέμπτη 16 Ιουνίου. Την Παρασκευή 17 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι ομάδες, όπως διαμορφώθηκαν από τις δηλώσεις των υποψηφίων, αλλά και με τυχαία κλήρωση για όσους δεν δηλώσουν ημέρα εξέτασης.

Ομάδες Μαιευτικής

• Στο μάθημα της Ακτινολογίας οι υποψήφιοι θα χωριστούν σε δύο ισάριθμες ομάδες, οι οποίες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 17 Ιουνίου, σύμφωνα με τις οποίες θα εξεταστούν την Τρίτη 21 Ιουνίου και την Τετάρτη 22 Ιουνίου (ώρα 8:00).

Ομάδες Ακτινολογίας

• Στο μάθημα της Αναισθησιολογίας οι υποψήφιοι θα εξεταστούν όπως έχει ανακοινωθεί εξ αρχής την Τρίτη 21 Ιουνίου (ώρα 9:00)

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Συμβάσεις πρακτικής άσκησης

15/06/2016

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου σπουδών 2016 που πρόκειται να υλοποιήσουν την υποχρεωτική από το πρόγραμμα σπουδών πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια των μηνών Ιούλιος – Αύγουστος 2016 οφείλουν να προσέλθουν στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. από την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 έως και την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 (ώρες 9:00 – 15:00) προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβασή τους με το Α.Π.Θ. και να παραλάβουν το πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Φορέα υποδοχής τους καθώς και το έντυπο που περιγράφει τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Κατηγορίες: Πρακτική Άσκηση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Προκήρυξη θέσης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της Μαιευτικής και Φυσιοπαθολογίας Αναπαραγωγής των Ζώων Συντροφιάς

14/06/2016

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Κλινική Ζώων Συντροφιάς, του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. με επιβλέποντα τον επίκουρο καθηγητή κ. Χαράλαμπο Βερβερίδη, στο πεδίο Μαιευτική και Φυσιοπαθολογία Αναπαραγωγής των Ζώων Συντροφιάς. Απαραίτητη προϋπόθεση η καθημερινή συμμετοχή στις δραστηριότητες της Μονάδας Χειρουργικής-Μαιευτικής για τρία χρόνια, καθώς και η παρακολούθηση μαθημάτων του Μεταπτυχιακού προγράμματος, εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Δικαιολογητικά
1) Βιογραφικό Υπόμνημα
2) Αντίγραφο πτυχίου
3) Αναλυτική Βαθμολογία
4) Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
5) Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
6) Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης από ΚΕΠ)
7) Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
8) Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι και την 25η Αυγούστου 2016, στη γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ., τηλέφωνο 99.98.57.

Επίκουρος Καθηγητής
Χαράλαμπος Βερβερίδης

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

13/06/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΗΝΩΝ ΝΠΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Ημέρα-ώρα προσέλευσης στην Μονάδα Παθολογίας Πτηνών

Πέμπτη 16 Ιουνίου ώρα 9:00 π.μ.
Παπαγεωργίου Βιργινία
Δουραλίδου Δέσποινα
Πανταζοπούλου Καλλιόπη
Αντωνοπούλου Ηλιάνα
Χαραλαμπίδου Θεοδώρα

ώρα 11:00 π.μ.
Γεωργιάδης Κυριάκος
Μολτσανίδου Ελένη
Μαντώ Οριάνα Μανώλη
Κηρύκου Χρυσούλα
Κακαμούκα Θεοδώρα

ώρα 1:00 μ.μ.
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Λαντζάκη Βασιλική
Λαζαρίδου Αθηνά
Πιλισσά Αδαμαντία

ώρα 3:00 μ.μ.
Κανέλλος Ευάγγελος
Σιούλας Γεώργιος
Καρτσάλκας Χρίστος
Πανταζοπούλου-Αρμάδα Παυλίνα-Ανθεναΐς

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016
ώρα 9:00 π.μ.
Κοντογιάννης Νικόλαος
Σιδηράς Τριαντάφυλλος
Χατζή Βασιλική
Χριστοπούλου Ανδριάνα
Μαρούδα Χριστίνα

ώρα 11:00 π.μ.
Μαναγός Μάρκος
Μίγγος Χρήστος
Μισιρόγλου Χριστίνα
Τσαρουχάς Βάιος
Μέμμου Χριστίνα

ώρα 1:00 μ.μ.
Μαντζιος Τηλέμαχος
Στρατογιαννάκος Αρτέμης
Τσομίδου Δήμητρα
Λελίδου Ιωάννα
Τσιακίρης Στέλιος

ώρα 3:00 μ.μ.
Παύλου Μαρία
Τσικόπουλος Δημήτριος
Πετρομελίδου Ζαφειρία
Σούλη Κωνσταντίνα

Τρίτη 21 Ιουνίου
9:00 π.μ.
Τσιλογλανίδου Άννα
Γιαννίκης Δημήτριος
Καλαϊτσίδης Κωνσταντίνος
Μπούρα Αναστασία

11:00 π.μ.
Καυκιάς Ιωάννης
Θεόδωρος Παντελής
Αντωνακάκης Μάρκος
Πολυχρονιάδης Αλκιβιάδης

1:00 μ.μ.
Κοντού Χριστίνα
Καλκαβούρης Ηλίας
Κισκίνης Κώστας
Τομπουλίδου Ελένη

3:00 μ.μ.
Ψαραλέξη Ευανθία
Μπαλασοπούλου Βικτωρία
Τρικούπη Γεωργία
Τάχου Αναστασία Ιόλη

Τετάρτη 22 Ιουνίου
9:00 π.μ.
Ντάνη Αργυρώ
Μαζαράκη Νικολέτα
Αποστολοπούλου Εμμανουέλα
Φίλος Νίκος

11:00 π.μ.
Σακκαδάκη Εννανουέλα
Τούπος Ιωάννης
Κασούμης Δημήτριος
Μπίτος Ιωάννης

1:00 μ.μ.
Τουρσούνοβα Λιαμπίμα ?
Φράγκος Εμμανουήλ
Σερέτη Νικολέτα
Ρήστας Κοσμάς

3:00 μ.μ.
Κορωνάκη Αναστασία
Βλαχονικολού Βασιλική
Αυγενικός Σαμουήλ
Μενή Αγγελική

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοινώσεις Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας

13/06/2016

 • Τα πρακτικά του μαθήματος του 4ου κύκλου III θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24/6/2016 και ώρα 9:00 στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας.
 • Τα πρακτικά του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 21/6/2016 στην Αίθουσα Διδασκαλίας του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας.
  Η εξέταση των φοιτητών θα γίνεται κατά ομάδες με την ακόλουθη σειρά:08:30-10:00: Ομάδα Α
  10:00-11:30: Ομάδα Β
  11:30-13:00: Ομάδα Γ
  13:00-14:30: Ομάδα Δ

  Αλλαγές στις ομάδες δεν γίνονται δεκτές.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Πασχάλης Δ. Φορτομάρης
Αναπλ. Καθηγητής

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

09/06/2016

Οι Πρακτικές Εξετάσεις του μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ» του Νέου Προγράμματος Σπουδών, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 στο Αγρόκτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής στο Κολχικό.

Η μετάβαση των φοιτητών θα γίνεται με λεωφορεία που θα ξεκινούν την προκαθορισμένη ώρα από την είσοδο του Τμήματος επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Ώρες αναχώρησης των λεωφορείων:

8:30: Αζέπη Αγγελική έως και Κούκος Εμμανουήλ
10:00: Κούτης Θωμάς έως και Πολυχρονίδου Νικολέτα
11:30: Ποτουρίδης Κωνσταντίνος έως και Ψυλλάκη Μαρία

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου
Πασχάλης Δ. Φορτομάρης
Αναπλ. Καθηγητής

Κατηγορίες: Εξεταστική | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink