ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022

Σε εφαρμογή της απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ (3080/29-9-2021), η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021- 2022 θα γίνει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021. Μπορείτε να δείτε την τροποποίηση του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου ακαδ. έτους 2021-2022: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021-2022

Αναλυτικά τα ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας ανά εξάμηνο φοίτησης για το Τμήμα Κτηνιατρικής έχουν ως εξής:

Ωρολόγιο_1ο εξ 2021-2022_ΤΕΛΙΚΟ.

Ωρολόγιο_3ο εξ. 2021-2022_ΤΕΛΙΚΟ

Ωρολόγιο_5ο εξ. 2021-2022_ΤΕΛΙΚΟ

Ωρολόγιο_7ο εξ. 2021-2022_ΤΕΛΙΚΟ

Ωρολόγιο_9ο εξ. 2021-2022_ΤΕΛΙΚΟ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
  • ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ