ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Κτηνιατρικής 2021-2022

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Κτηνιατρικής 2020-2021

Οδηγός-Σπουδών Τμήματος Κτηνιατρικής 2019-2020

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Κτηνιατρικής 2018-2019

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Κτηνιατρικής 2017-2018

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Κτηνιατρικής 2016-2017

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Κτηνιατρικής 2015-2016

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Κτηνιατρικής 2014-2015

Οδηγός Σπουδών Τμήματος Κτηνιατρικής 2013-2014

 

Curriculum 2018-2019

 

 

 

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ
  • ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ