ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

________________________________________________________________________________

e- LEARNING

________________________________________________________________________________

e-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

________________________________________________________________________________

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

Στο Τμήμα Κτηνιατρικής λειτουργεί ο θεσμός του Συμβούλου Σπουδών για κάθε φοιτητή και φοιτήτρια. Κύριος ρόλος του Συμβούλου Σπουδών είναι καταρχήν η διευκόλυνση της μετάβασης των φοιτητών/τριών από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κυρίως η καθοδήγηση αυτών στην αποτελεσματική οργάνωση και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει, συζητά και συμβουλεύει τον φοιτητή/φοιτήτρια, κατά τη διάρκεια φοίτησής τους.

Οι φοιτητές/τριες, προτού απευθυνθούν στους Συμβούλους Σπουδών, συστήνεται να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

  • ERASMUS+
  • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  • ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ