ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης με αριθμ. συνεδρίασης 671/20-4-2021 του Τμήματος Κτηνιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ ορίζονται ως εξεταζόμενα μαθήματα για τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Κτηνιατρικής (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 τα εξής:

  • Βιολογία Ζώων
  • Μοριακή Βιολογία – Γενετική
  • Στοιχεία Φυσιολογίας

ΥΛΗ_2021_2022_ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

  • ΑΙΤΗΣΗ
  • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
  • ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ