ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Γενικές πληροφορίες κατατακτηρίων εξετάσεων

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ σχετικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ποσοστά

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Εξετάσεις

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους και το πρόγραμμα ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος 8 ημέρες πριν από την εξέταση του πρώτου μαθήματος.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ανακοινώνεται πέντε (5) μέρες πριν από την εξέταση του μαθήματος.

Κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Εγγραφές επιτυχόντων κατατακτήριων εξετάσεων

Οι φοιτητές/-τριες που εισάγονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής με τη διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων, εγγράφονται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και έως την λήξη του χειμερινού εξαμήνου. Εγγράφονται στο 1ο εξάμηνο σπουδών χωρίς το δικαίωμα να παρακαθήσουν στις εξετάσεις, καθώς δεν έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα εργαστήρια των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (Συνέλευση αρ: 505/21.05.2013).

  • ΑΙΤΗΣΗ
  • ΜΑΘΗΜΑΤΑ και ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ