ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.
Στον Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αριθμ. 86/19-12-2017).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 20/10/2021

Προκηρύσσεται μία (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων και Παθολογικής Ανατομικής του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας : ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ.

Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό Υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβή

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι 29/10/2021, στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 99.98.57.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: TwitterFacebook | Permalink

 

ΕΔΒΜ96_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 29/07/2021

Ανακοινώνεται ότι, στα πλαίσια της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»,  αναρτήθηκε σήμερα υπ’ αριθμ. πρωτ. 182497/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00.

72942_Σχέδιο Πρόσκλησης_ΕΔΒΜ96_182497_ΑΔΑ

 

 • ERASMUS+
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 • ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ