ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο, στο Κτιριακό Συγκρότημα των Κλινικών του Τμήματος, παρέχει διαγνωστικές υπηρεσίες (π.χ. αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, κυτταρολογικές εξετάσεις, ορολογικές εξετάσεις) στις δύο παραπάνω κλινικές.

  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
  • ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ