DEPARTMENT 3

Infectious, Parasitic Diseases and Pathology

The 3rd Department includes the subjects of immunology, virology, microbiology, infectious diseases, parasitology, parasitic diseases and anatomical pathology.

Head:
Keiras Soyridon

Professors:
Papaioannou Nikolaos
Papazachariadou Margarita
Vlemmas Ioannis

Associate Professors
Kritas Spyridon
Papadopoulos Elias
Psychas Vasileios
Siarkou Victoria

Assistant Professors
Diakou Anastasia
Loukopoulos Panayiotis
Petridou Evanthia
Poutachidis Theofilos

Lecturers
Brellou Georgia
Filiousis Georgios
Psalla Dimitra

Laboratory of Microbiology and Infectious Diseases

Director:Kritas Spyridon

Staff
Filiousis Georgios
Kritas Spyridon
Petridou Evanthia
Siarkou Victoria

Laboratory of Parasitology and Parasitic Diseases

Director:Elias Papadopoulos

Staff
Diakou Anastasia
Papazachariadou Margarita
Papadopoulos Elias

Laboratory of Pathology

Director: Professor Vlemmas Ioannis
Tel: +30 231 0994539
Fax: +30 231 0994532
email: ivlemmas@vet.auth.gr

Staff
Brellou Georgia
Loukopoulos Panayiotis
Papaioannou Nikolaos
Poutachidis Theofilos
Psalla Dimitra
Psychas Vasileios
Vlemmas Ioannis

  • DEPARTMENT 1
  • DEPARTMENT 2
  • DEPARTMENT 3
  • DEPARTMENT 4
  • DEPARTMENT 5