Αρχείο Κατηγορίας: Γενικές Ανακοινώσεις

Συγκριτική Φυσιολογία των Ζώων Εργαστηρίου

23/03/2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος επιλογής «Συγκριτική Φυσιολογία των Ζώων Εργαστηρίου» θα πραγματοποιηθούν μέσω της εφαρμογής Skype for Business τις ίδιες ώρες και ημέρες που είχαν αναρτηθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση στον ιστότοπο της Σχολής. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν το σύνδεσμο της συνεδρίας στο ιδρυματικό τους mail.

Ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του ΑΠΘ λόγω κορωνοϊού_12_3_2020

13/03/2020

Ρυθμίσεις για την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του ΑΠΘ λόγω κορωνοϊού

 

 1. Βιβλιοθήκες – Σπουδαστήρια: παραμένουν κλειστά για το κοινό, αλλά οι εργαζόμενοι/-ες σε αυτά μπορούν να εξυπηρετούν μεμονωμένα διδάσκοντες/διδάσκουσες και φοιτητές/φοιτήτριες, προπτυχιακού και ιδίως δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, καθώς και να εκδίδουν βεβαιώσεις περάτωσης για όσους/όσες έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους.
 2. Αρχεία – Μουσεία – Συλλογές: παραμένουν κλειστά. Για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε αυτά ισχύουν οι γενικές ρυθμίσεις, ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού στην οποία ανήκουν.
 3. Ορκωμοσίες – λήψη αντιγράφου πτυχίου: οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες μπορούν να λάβουν αντίγραφο πτυχίου από τις Γραμματείες των Τμημάτων τους με την ακόλουθη διαδικασία:

α) οι Γραμματείες να διαμορφώσουν και να ανακοινώσουν πρόγραμμα τμηματικής (αλφαβητικής) προσέλευσης των πτυχιούχων, αν είναι δυνατό κατά την ημέρα της προβλεπόμενης ορκωμοσίας τους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός (π.χ. ανά πέντε άτομα),

β) κατά τη χορήγηση του αντιγράφου του πτυχίου να τους ζητείται να δηλώσουν αν θα επιθυμούσαν να λάβουν μέρος σε τελετή αποφοίτησης, αν και όταν αυτό καταστεί εφικτό.

 1. Μαθήματα εξ αποστάσεως: να ληφθεί μέριμνα από τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Διευθυντές των Τομέων, ώστε να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των μαθημάτων. Τα μαθήματα αυτά θα θεωρηθούν ισότιμα με τα διά ζώσης και θα προσμετρηθούν στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εβδομάδες διδασκαλίας. Παρακαλούνται οι Πρόεδροι να επικοινωνήσουν με όλο το διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων τους, να λάβουν τις απαντήσεις τους και να τηρήσουν σχετικό αρχείο.
 2. Η υποστήριξη των διδακτορικών διατριβών και η παρουσίαση πτυχιακών και διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών μπορούν να διεξάγονται με την προϋπόθεση της απουσίας κοινού, αποκλειστικά ενώπιον των εξεταστικών επιτροπών. Επιπλέον, συστήνεται να πραγματοποιούνται με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης.»
 3. Σε σχέση με την παρουσία του διοικητικού προσωπικού: Να ληφθεί μέριμνα με ευθύνη των Προϊσταμένων των Τμημάτων, ώστε σε κάθε χώρο να βρίσκονται εκ περιτροπής το πολύ τρεις (3) υπάλληλοι και οι υπόλοιποι να εκτελούν την εργασία τους από το σπίτι σε άμεση επικοινωνία με τον Προϊστάμενο.

 

 Απώτερος στόχος των προτεινόμενων μέτρων είναι, η ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου μας και διαφύλαξη της υγείας όλων μας.

 

Θεσσαλονίκη, 12-3-2020

Οι Πρυτανικές αρχές

Kατεπείγοντα Μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

12/03/2020

Επιστολή-Οδηγίες για κορωνοϊό ΑΕΙ 12-3-2020 (2)

ΠΝΠ_ΦΕΚ 55

Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η

Εξ αποστάσεως διδασκαλία και συνεργασία στο ΑΠΘ – διαθέσιμα εργαλεία και υποστήριξη

12/03/2020

Εξ αποστάσεως διδασκαλία και συνεργασία στο ΑΠΘ – διαθέσιμα εργαλεία και υποστήριξη

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Με αφορμή την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, η Πρυτανεία του ΑΠΘ  υπενθυμίζει στους συναδέλφους, ότι, όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα για τη διδασκαλία, και εφόσον το γνωστικό τους αντικείμενο το επιτρέπει, είναι στη διάθεσή τους  μια σειρά από διαθέσιμα εργαλεία είτε για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, είτε για τη συμμετοχή σας σε συναντήσεις εργασίας, που παρέχονται από το αρμόδιο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η χρήση των εργαλείων αυτών προϋποθέτει μόνο ένα προσωπικό υπολογιστή με κάμερα και μικρόφωνο.

Για τη διοργάνωση μιας εξ’ αποστάσεως συνάντησης εργασίας ή εξ’ αποστάσεως διάλεξη, μπορείτε να αξιοποιήσετε την υπηρεσία Skype for Business μέσω του Microsoft Office365 Education. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του ΑΠΘ (φοιτητές και διδάσκοντες) μέσω σχετικής ιδρυματικής συμφωνίας. Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ και την ιστοσελίδα οδηγιών https://it.auth.gr/el/skypemeeting.

Για να πραγματοποιήσετε μια εξ αποστάσεως διάλεξη που επιπρόσθετα θα την καταγράψετε για μετέπειτα διάθεση στους φοιτητές σας, δείτε το σχετικό βίντεο εδώ και την ιστοσελίδα οδηγιών https://it.auth.gr/el/skypeAdmin.

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν την υπηρεσία Skype for Business μέσω του Microsoft Office365 Education μπορείτε να συμβουλευθείτε τις Συχνές ερωτήσεις.

Πρόσθετα διαθέσιμα εργαλεία, που αξιοποιούνται ήδη καθημερινά, είναι:

 • η τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning.auth με χρήση της υπηρεσίας  BigBlueButton που φιλοξενείται σε τοπικές υπολογιστικές υποδομές του ΚΗΔ.
 • η υπηρεσία πιστοποιημένης τηλεδιάσκεψης για εξ αποστάσεως συμμετοχή σας σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων καθώς και για παρουσιάσεις/εξετάσεις διδακτορικών διατριβών.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και περαιτέρω βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τα γνωστά με το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (support@auth.gr, 2310 999000), ενώ για θέματα σχετικά με την υπηρεσία elearning.auth.gr μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Υποστήριξης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (elearning@auth.gr , 2310 99 7272, 2310 99 5381).

Οι Πρυτανικές Αρχές

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ

12/03/2020

Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, αρ. φύλλου 783/10-3-2020) και τις ανακοινώσεις των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματός μας, σας ενημερώνουμε ότι η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ θα συνεχίσει να λειτουργεί, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τις/τους εργαζόμενες/ους και τις/τους επισκέπτριες/ες με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί την πανεπιστημιακή κοινότητα με τρόπο ώστε να είναι ελάχιστες οι επισκέψεις στους χώρους των γραφείων του ΚΕΔΕΑ, κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν πλέον σχεδόν όλες τις διαδικασίες.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές στη λειτουργία της ΜΟΔΥ είναι οι ακόλουθες:

1. Όλες οι διαδικασίες που μπορούν να υλοποιηθούν από τις/τους ΕΥ ηλεκτρονικά, θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με αυτό τον τρόπο.
2. Για τις διαδικασίες που δε δύναται να υλοποιηθούν ηλεκτρονικά, θα διαμορφωθεί χώρος στο ισόγειο για τη διεκπεραίωση τους.
3. Τα αιτήματα πληρωμής με χειρόγραφα παραστατικά θα υποβάλλονται και θα ελέγχονται μέσω του WebResCom. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου η/ο ΕΥ θα λαμβάνει ενημέρωση προκειμένου να υποβάλλει τα πρωτότυπα παραστατικά στο ισόγειο του ΚΕΔΕΑ.
4. Αποκλειστικά οι συμβάσεις απασχόλησης θα εκτυπώνονται, θα υπογράφονται και θα παραλαμβάνονται στο ισόγειο, καθημερινά μεταξύ 10:00-12:00.
5. Οι συμβάσεις χρηματοδότησης θα κατατίθενται και θα παραλαμβάνονται κατόπιν ραντεβού με το προσωπικό του Γραφείου 204 στο ισόγειο.
6. Η ενημέρωση και η συμβουλευτική θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά.

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τις συναλλαγές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του WebResCom.

Με εκτίμηση,
Ευστράτιος Στυλιανίδης
Αντιπρύτανης Έρευνας & Διά Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Οδηγίες για κάθε τμήμα

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση Γραμματείας

11/03/2020

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ CoviD-19

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Λαμβάνοντας υπόψη τις Ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ για την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σας πληροφορούμε σχετικά με την άμεση εφαρμογή των παρακάτω προληπτικών μέτρων:

 • Οι φοιτητές/τριες θα εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία αυστηρά 10:00 – 11:00 καθημερινά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Επισημαίνεται ότι στη Γραμματεία θα προσέρχονται μόνο οι φοιτητές που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο (sis.auth, email, τηλεφωνικά, φαξ, ταχυδρομικά).
 • Αναστέλλεται η Τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος που είχε ορισθεί στις 20 Μαρτίου 2020. Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν, κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία, μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους, την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00–11:00 από το ισόγειο του κτηρίου Κτηνιατρικής, σε χώρο διαμορφωμένο. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες θα παραλαμβάνουν το πτυχίο τους κατά μόνας αυστηρώς και χωρίς συνοδούς. Σχετικά με την Τελετή Ορκωμοσίας θα υπάρξει εκ νέου Ανακοίνωση, εφόσον λήξει η περίοδος των προληπτικών μέτρων και ακολουθώντας πάντα τις σχετικές αποφάσεις των Πρυτανικών Αρχών.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής θα προβεί σε εκ νέου ενημέρωση.

 Από τη Γραμματεία

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρυτανικές Αρχές_Αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΑΠΘ

11/03/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναστολή των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών του ΑΠΘ

Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας σας ενημερώνουμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, αναστέλλει τη λειτουργία του από αύριο, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, και για 14 ημέρες.

Συγκεκριμένα αναστέλλονται:

Α. Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία

Β. Η λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αναγνωστηρίων, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών,  των φοιτητικών εστιατορίων και κυλικείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στο ΑΠΘ

Επιπλέον, αναστέλλονται όλες οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια και οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει.

Από την παραπάνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται:

Α. Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών οργάνων (όπως γενική συνέλευση τομέα, τμήματος κλπ)

Β. Οι ερευνητικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένου του ΚΕΔΕΚ)

Γ. Η λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Δ. Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών για τη στέγαση των φοιτητών

Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ότι για τις επόμενες ημέρες, με μέριμνα των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ, η σίτιση θα γίνεται από ειδικά σημασμένα σημεία της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης με τη διανομή του φαγητού σε πακέτο, σε συνεχή ροή από τις 11.00 έως τις 20.00.

Όσοι/όσες από το προσωπικό του Αριστοτελείου ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, μετά από έγκριση της ιατρού εργασίας (2310 995569), μπορούν να αιτηθούν του μέτρου της κατ΄οίκον εργασίας σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο/προϊσταμένη τους.

Για τους γονείς που θα παραμείνουν στο σπίτι για τη φύλαξη των παιδιών θα υπάρξει ειδική μέριμνα όσον αφορά την απουσία από την εργασία τους. Για το συγκεκριμένο μέτρο θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Τέλος, για ακόμη μια φορά συστήνεται σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), πάντα με βαθύ αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Οι Πρυτανικές Αρχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρυτανικών Αρχών

10/03/2020

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Υπουργείου Υγείας για την αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων κάθε βαθμίδας σε Νομούς της χώρας που παρουσιάζουν κρούσματα και καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ επανέρχονται και ενημερώνουν εκ νέου σχετικά με την άμεση εφαρμογή των παρακάτω προληπτικών μέτρων κατά της διασποράς μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:

            Μέτρα κατά της διασποράς μετάδοσης

 • Αναστέλλονται οι τελετές απονομής πτυχίων / μεταπτυχιακών διπλωμάτων στους αποφοίτους όλων των Τμημάτων και ΠΜΣ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να παραλάβουν τα πτυχία τους, τα οποία θα εκδοθούν κανονικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων, σε ημερομηνίες που θα ορίσουν οι Κοσμητείες ή τα Τμήματα. Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε επόμενη ορκωμοσία παρακαλούνται να έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Οι αναγορεύσεις των Διδακτόρων μπορούν να γίνονται στις προγραμματισμένες Συνελεύσεις των Τμημάτων, παρουσία εκπροσώπων των Πρυτανικών Αρχών.
 • Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες προσωπικού και φοιτητών, μέχρι νεωτέρας.
 • Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες μετακινήσεις στο εξωτερικό όλων των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματός μας σε πληγείσες περιοχές, όπως αυτές επικαιροποιούνται διαρκώς στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ .
 • Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές εκδρομές των φοιτητών στις πληγείσες περιοχές.
 • Αναστέλλονται οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων στο ΑΠΘ.
 • Αναστέλλονται όλες οι δραστηριότητες (ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, εκδηλώσεις) του Ιδρύματος μέχρι νεωτέρας.

 Συστάσεις για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας:

 • Προτείνεται στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.), που έχουν πραγματοποιήσει την μετακίνησή τους, μετά την επιστροφή τους να παραμείνουν για 14 ημέρες στην οικία τους.
 • Προτείνεται στους δικαιούχους του προγράμματος Erasmus+ (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, προσωπικό κ.λπ.), οι οποίοι δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους ή βρίσκονται ήδη σε κινητικότητα και επιθυμούν να τη διακόψουν, να κάνουν χρήση της ρήτρας ανωτέρας βίας για την αποζημίωσή τους από το ΙΚΥ, εφόσον καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον υπάρχει η έγκριση του ΙΚΥ. Για διευκρινήσεις/πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Προϊσταμένη: κ. Ιωάννα Γεωργιάδου, τηλ: 2310 995293).
 • Συνιστάται στις Γραμματείες των Τμημάτων να εξυπηρετούν τους φοιτητές τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, να αποφεύγεται ο συνωστισμός και οι συνεργασίες να πραγματοποιούνται με άλλο τρόπο (τηλεφωνική επικοινωνία, skype, e-mail κ.λπ.).
 • Συνιστάται η χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων.
 • Συνιστάται η λήξη κάθε θεωρητικού ή εργαστηριακού μαθήματος 5΄ πριν την κανονική ώρα και επανέναρξη μετά από 15΄, προκειμένου να αεριστεί ο χώρος.
 • Όσον αφορά τις απουσίες από τα εργαστηριακά μαθήματα, των φοιτητών που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ή αυτών που εμφανίζουν συμπτώματα αντίστοιχα της λοίμωξης, συνιστάται στους διδάσκοντες να μην τις υπολογίζουν.
 • Όσον αφορά τις ασκήσεις, την πρακτική άσκηση σε σχολεία και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός χώρου Πανεπιστημίου, η απόφαση για την υλοποίησή τους ή όχι λαμβάνεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 • Αντίστοιχα προληπτικά́ μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν και στις Φοιτητικές Εστίες, τη Φοιτητική Λέσχη, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, το Αγρόκτημα και κάθε συναφή μονάδα στην οποία δραστηριοποιούνται φοιτητές και διδακτικό προσωπικό.

Σε περίπτωση επαφής με πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα:

 • Σε περίπτωση ασυμπτωματικών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, εργαζόμενοι, κλπ.) με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, συστήνεται να παραμείνουν στην οικία τους, μέχρις ότου παρέλθουν 14 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής τους από το ταξίδι ή την ημερομηνία τελευταίας στενής επαφής τους με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης.
 • Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που εμφανίζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. πυρετό, βήχα, δύσπνοια κλπ.), με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κορωνοϊό, εντός των προηγούμενων 14 ημερών, θα πρέπει άμεσα να απομονωθούν και να υποβληθούν σε ιατρική εκτίμηση. Πριν την ιατρική εκτίμηση, συστήνεται τηλεφωνική ενημέρωση του ιατρού και του ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) σχετικά με το περιστατικό. Σε περίπτωση που εμφανίζουν σοβαρή νόσο, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΔΥ, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και την αποφυγή μετάδοσης της λοίμωξης.
 • Στην περίπτωση νόσησης από CoVID-19 κρίνεται αναγκαία και η ενημέρωση του Πανεπιστημίου για τη λήψη επιπλέον μέτρων (π.χ. απολύμανση χώρων). Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στην ειδική γραμμή αναφοράς κρουσμάτων (τηλ 2310 996704), 08:00-17:00.
 • Για κάθε άλλη πληροφορία/διευκρίνηση σχετικά με τις οδηγίες πρόληψης, τα μέτρα προφύλαξης, την αντιμετώπιση της νόσου, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Υγείας του ΑΠΘ (Πρόεδρος: κ. Κωνσταντίνος Νάτσης, καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, τηλ. 2310 999681).
 • Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να παρακολουθείτε τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες επικαιροποιούνται συστηματικά (https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19).

Η συμμόρφωση όλων των φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων με τις παραπάνω οδηγίες και η τήρηση προληπτικών μέτρων κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή της περαιτέρω διάδοσης και για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Παρακαλούμε πρωτίστως να επιδείξουμε όλοι την απαραίτητη κοινωνική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε.

Ενέργειες οι οποίες αφορούν τη γενικότερη αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας, ως μέτρο μείωσης της διάδοσης του κορωνοϊού, είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι Πρυτανικές Αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση σχετικά με ενδεχόμενα κρούσματα της νόσου και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Υπουργείο όσο και με τον ΕΟΔΥ.

Με ισχυρό αίσθημα συλλογικής ευθύνης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και ακολουθούν πιστά τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας.

Εν αναμονή των εξελίξεων, θα ενημερώσουμε εκ νέου τους φοιτητές καi διδάσκοντες του Ιδρύματος, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

                                                Οι Πρυτανικές Αρχές

 

 

Ανακοίνωση για την Ενδιάμεση Εξεταστική στην Παθολογία Ζώων Συντροφιάς Ι (6ο εξάμηνο)

04/03/2020

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ενδιάμεση εξεταστική της Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς Ι (Στις 9 Μαρτίου), να το δηλώσουν μέσω του elearning (Καρδιολογία Ζώων Συντροφιάς 6ο εξάμηνο – διδάσκοντας Χ. Κουτίνας), στην ενότητα “Εργασίες”, θέμα “Συμμετοχή σε ενδιάμεση εξεταστική – Μάρτιος 2020”. Αυτό που χρειάζεται να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι να υποβάλλουν μια εργασία χωρίς επισύναψη, γράφοντας μόνο “ΝΑΙ” στα σχόλια υποβολής ή ανατροφοδότησης. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέχρι και τα μεσάνυχτα της 7ης Μαρτίου.

Χρήστος Κουτίνας

 

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

 Ανοικτή ή ψεύτικη επιστήμη: αρπακτικά περιοδικά και λογοκλοπή

28/02/2020

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Αικατερίνη Νάστα & ο Πρόεδρος του Ιδρύματος για την Ανοικτή Γνώση Ελλάδας, Δρ. Χαράλαμπος Μπράτσας σας προσκαλούν στην εναρκτήρια διάλεξη της σειράς διαλέξεων που συνδιοργανώνουν η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ & το Ίδρυμα για την Ανοικτή Γνώση Ελλάδας με τίτλο: Ανοικτή ή ψεύτικη επιστήμη: αρπακτικά περιοδικά και λογοκλοπή

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, 13.00 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρύτανης ΑΠΘ, Καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Κατηγορίες: Γενικές Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΘ

26/02/2020

Παραθέτουμε μερικά στοιχεία για τον νέο κοροναϊό, 2019-nCoV, που απασχολεί έντονα τις τελευταίες ημέρες τη διεθνή κοινότητα και τη χώρα μας, που ετοίμασε ο Αντιπρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής Αθανάσιος Τσακρής.
(οδηγίες ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/disease/koronaios-neos-mers-cov/)

*1. Τι είναι οι κοροναϊοί;*

Οι κοροναϊοί είναι μια ομάδα ιών οι οποίοι προκαλούν συνήθως ήπια ως μέτρια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με συμπτώματα που
προσομοιάζουν με αυτά του κοινού κρυολογήματος: καταρροή, βήχας, πονόλαιμος, πονοκέφαλος, πυρετός. Σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή υποκείμενα νοσήματα ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρότερη λοίμωξη στο κατώτερο αναπνευστικό -βρογχίτιδα ή πνευμονία-, νεφρική ανεπάρκεια, ακόμη και θάνατο. Οφείλουν το όνομά τους στο σχήμα τους: στο μικροσκόπιο θυμίζουν κορώνα.

*2. Ποια η είναι η ταυτότητα του νέου κοροναϊού;*

O νέος κοροναϊός, 2019n-CoV, που εντοπίστηκε στις αρχές του έτους στην κινεζική πόλη Ουχάν, προκαλεί, αντιστοίχως, αναπνευστική λοίμωξη με σοβαρότητα που ποικίλλει. Το 15- 20% των προσβληθέντων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν νοσηλεία. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 2 έως 5 -αλλά και έως 14- ημέρες μετά την έκθεση στον ιό και είναι κλιμακούμενα: πονοκέφαλος, συνάχι, βήχας, πυρετός, δύσπνοια.

*3. Πόσο επικίνδυνος είναι ο 2019n-CoV;*

Είναι αρκετά όσα δεν γνωρίζουμε ακόμα για τον 2019n-CoV, μια και η επιδημία βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι, όμως, πολύτιμη η εμπειρία μας από άλλους «συγγενείς» ιούς. Το σύστημα επιτήρησης που δημιουργήθηκε στην Κίνα μετά την επιδημία του SARS, για παράδειγμα, ήταν εκείνο που βοήθησε στην έγκαιρη ανίχνευση της νέας επιδημίας. Το 2002 ο SARS-CoV εξαπλώθηκε σε 27 χώρες, μολύνοντας σχεδόν 8.000 ανθρώπους και σκοτώνοντας περισσότερους από 770. H μεταδοτικότητα του MERS-CoV από άνθρωπο σε άνθρωπο, το 2012, ήταν μικρότερη, αλλά η θνητότητά του μεγαλύτερη: από τους 2.500 που νόσησαν κατέληξε ένα ποσοστό περίπου 35%. Ο νέος κοροναϊός μεταδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά η θνητότητά του είναι σαφώς χαμηλότερη: δεν ξεπερνά το 4%. Στην πραγματικότητα ίσως είναι πολύ πιο χαμηλή, αφού πολλοί ασθενείς με ήπια συμπτώματα ενδεχομένως δεν απευθύνθηκαν στις υγειονομικές αρχές και συνεπώς δεν έχουν καταμετρηθεί. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο μέσος αριθμός νέων λοιμώξεων ανά μολυσμένο άτομο είναι 1,4 – 2,5 ασθενείς. Σημειωτέον ότι στην εποχική γρίπη κάθε ασθενής κολλάει κατά μέσο όρο 1,3 άλλα άτομα. Η κρίσιμη διαφορά είναι βέβαια ότι σε αντίθεση με τη γρίπη, για τον 2019-nCoV δεν υπάρχει εμβόλιο κι αυτό σημαίνει ότι είναι πιο
δύσκολο για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού -ηλικιωμένους ή άτομα με χρόνια νοσήματα- να προστατευθούν. Αντιστοίχως, δεν υπάρχει ανοσία για τον πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

*4. Πώς μεταδίδεται;*

Μέσω του αέρα από άτομο που έχει προσβληθεί (σταγονίδια βήχα ή φτερνίσματος) ή μολυσμένων επιφανειών (τις οποίες αγγίζουμε και στη συνέχεια βάζουμε τα χέρια μας στο στόμα ή στη μύτη, εισάγοντας τον ιό στον οργανισμό μας). Πάντως, το Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC) διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν το σενάριο μετάδοσης του κοροναϊού μέσω εισαγόμενων προϊόντων ή δεμάτων, λόγω του περιορισμένου χρόνου επιβίωσης των κοροναϊών σε επιφάνειες (μερικές ώρες).

*5. Υπάρχει θεραπεία;*

Προς το παρόν δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία και βασίζεται κυρίως στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

*6. Υπάρχουν μέτρα πρόληψης της μετάδοσής του;*

Τα αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα εξουδετερώνουν τον νέο κοροναϊό. Τα μέτρα ατομικής υγιεινής είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικά: καλό πλύσιμο χεριών, με σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και, φυσικά, μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, χάρη στα πολύτιμα αντιοξειδωτικά τους, θωρακίζει σε σημαντικό βαθμό τον οργανισμό μας, κάτι που ισχύει και για την εποχική γρίπη.