Αρχείο Κατηγορίας: Υποτροφίες

προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου) από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ .

07/01/2020

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων, για μεταπτυχιακές σπουδές (δευτέρου και τρίτου κύκλου),  ακ. έτους 2016-17, σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, προς οικονομικά αδύναμους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Ελλάδας, από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 5 Φεβρουαρίου έως και τις 5 Απριλίου 2020.

Κατηγορίες: Υποτροφίες, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

28/05/2019

Πρόσκληση 601 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Δελτίο Τύπου

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

28/05/2019

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με ένα αριθμό υποτροφιών που χορηγεί ετησίως το Ίδρυμα Canon, σε Ευρωπαίους πολίτες, για την πραγματοποίηση έρευνας σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, σε οποιοδήποτε Ίδρυμα υποδοχής στην Ιαπωνία, με ελάχιστη προϋπόθεση την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

10/05/2019

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ιδρυματικού Προγράμματος Αριστείας Diagnostics & Therapy του Πανεπιστημίου Eotvos Lorand της Ουγγαρίας σχετικά με 10 θέσεις υποτροφίας με σύμβαση μέλους (fellowship), διάρκειας 4 ετών, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο 2019, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής/έρευνας σε συγκεκριμένες θεματικές που άπτονται των επιστημονικών πεδίων: Χημείας, Νευροβιολογίας, Μοριακής και Φυτικής Γενετικής, Επιστημών Συμπεριφοράς, Πληροφορικής.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος α) απευθύνεται σε κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, με υπηκοότητα χώρας εκ των 27 της ΕΕ και αντίστοιχο υπόβαθρο, και β) παραμένει ανοιχτή μέχρις ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις και σε κάθε περίπτωση έως τέλος Ιουνίου το αργότερο.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

12/04/2019

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχουν αναρτηθεί οι προκηρύξεις του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών από τα έσοδα τους κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη.

Οι υποτροφίες αφορούν σε πτυχιούχους/-ες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, κατά προτίμηση Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών, με καταγωγή από την Πελοπόννησο και ηλικία έως 36 ετών και διατίθενται για μεταπτυχιακές σπουδές Β΄ (ΠΜΣ) και  Γ΄ (Δ.Δ.) κύκλου, ακαδημαϊκού έτους 2017-18, είτε στο εσωτερικό (Ελλάδα) είτε στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης πανεπιστημίων του εξωτερικού).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15 Απριλίου έως 12 Αυγούστου 2019.

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Υποτροφία

20/03/2019

Ο 8ος κύκλος του προγράμματος «Σπουδάζω με Υποτροφία» του Οργανισμού μας ανοίγει με τις πρώτες 42 υποτροφίες και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να διεκδικήσουν το επόμενο βήμα των σπουδών τους στα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Περισσότερες λεπτομέρειες

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

06/02/2019

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών του Ιδρύματος Matsumae

– σε κατόχους διδακτορικής διατριβής
– ηλικίας έως 49 ετών

για την πραγματοποίησης έρευνας, διάρκειας 3 έως 6 μηνών, το διάστημα μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαρτίου 2021,

– σε οποιοδήποτε κλάδο, με προτεραιτότητα στις φυσικές επιστήμες, τη μηχανική και την ιατρική
– σε οποιοδήποτε ερευνητικό εργαστήριο υποδοχής (πανεπιστημίου, εθνικού ερευνητικού ιδρύματος ή του ιδιωτικού τομέα) της Ιαπωνίας, της επιλογής των υποτρόφων.

Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 31 Ιουλίου 2019 (17:00 JST).

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink