Αρχείο Κατηγορίας: Μετεκπαίδευση

Ανακοίνωση

26/09/2018

Η μονάδα Χειρουργικής-Μαιευτικής, της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει δύο (2) θέσεις μετεκπαίδευσης κτηνιάτρου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η διάρκεια της μετεκπαίδευσης θα είναι ενός έτους από 8/10/2018-27/9/2019. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Χειρουργικής, μέχρι και την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν, κατά προτίμηση, σε ηλεκτρονική μορφή τα δικαιολογητικά τους (σε δίσκο αποθήκευσης δεδομένων, cd). Η διαδικασία επιλογής θα είναι, επίσης, παρόμοια εκείνης του Π.Μ.Σ. και οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου.

Πληροφορίες: τηλ. 2310994402, email: zikall@gmail.com

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

04/09/2018

Η Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις για ειδικευόμενους κτηνιάτρους (πρακτική άσκηση), διάρκειας ενός έτους. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω στην ηλεκτρονική διεύθυνση isavas@vet.auth.gr μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία
3. Πτυχίο κτηνιατρικής και αναλυτική βαθμολογία
4. Δύο συστατικές επιστολές

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

26/07/2018

Αποτελέσματα υποψηφιοτήτων για το κυλιόμενο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης (rotating internship) της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς

Μετά και τη συνέντευξη, και αφού βαθμολογήθηκαν τα προσόντα του κάθε υποψηφίου με βάση την κλίμακα που αναφέρεται και στον εσωτερικό κανονισμό του ΜΠΣ, επιλέχθηκαν οι παρακάτω:

 1. Μαγκριώτη Ευδοξία
 2. Μηλαθιανάκης Μιχαήλ
 3. Βορλόκα Αγγελική
 4. Χαραλαμπίδου Θεοδώρα
 5. Λιάντζης Χρήστος
 6. Φασούλα Σταυρούλα
 7. Μαλλιώρης Γεράσιμος
 8. Ντόνας Αθανάσιος
 9. Μπεμπόνη Αιμιλία

Ως επιλαχόντες, σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω συναδέλφους δεν μπορέσει να συμμετέχει, ή έχει κάνει αίτηση και επιλεγεί στη συνέχεια για το μεταπτυχιακό, εμφανίζονται, με τη σειρά που αναγράφονται, οι παρακάτω υποψήφιοι:

 1. Μπίσκας Πέτρος
 2. Ασσιώτη Ελένη

Οι επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν για οποιαδήποτε κένωση θέσης το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουλίου 2018.

Οι συνάδελφοι που έχουν επιλεγεί πρέπει να βρίσκονται στην Κλινική την Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:30 π.μ., στο αμφιθέατρο της Παθολογίας (Α. Σπαής) για την ανάλυση των καθηκόντων τους και τη γνωριμία με το χώρο της Κλινικής.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

26/07/2018

Αποτελέσματα υποψηφιοτήτων για μετεκπαίδευση (internship) Μονάδας Παθολογίας

Μετά και τη συνέντευξη, και αφού βαθμολογήθηκαν τα προσόντα του κάθε υποψηφίου με βάση την κλίμακα που αναφέρεται και στον εσωτερικό κανονισμό του ΜΠΣ, επιλέχθηκαν οι παρακάτω:

 1. Τζενετίδου Ζωή
 2. Χριστοδούλου Βασίλειος
 3. Παπαδάκη Καλλιόπη
 4. Παπαμάρκου Ευγενία

Ως επιλαχόντες, σε περίπτωση που κάποιος από τους παραπάνω συναδέλφους δεν μπορέσει να συμμετέχει, ή έχει κάνει αίτηση και επιλεγεί στη συνέχεια για το μεταπτυχιακό, εμφανίζονται, με τη σειρά που αναγράφονται, οι παρακάτω υποψήφιοι:

 1. Μηλαθιανάκης Μιχαήλ
 2. Χαραλαμπίδου Θεοδώρα
 3. Λιάντζης Χρήστος
 4. Δημαράκης Στέφανος

Οι επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν για οποιαδήποτε κένωση θέσης το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

Οι συνάδελφοι που έχουν επιλεγεί πρέπει να βρίσκονται στην Κλινική την Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., στο γραφείο του κου Κουτίνα Χρήστου για την ανάλυση των καθηκόντων τους και τη γνωριμία με το χώρο της Κλινικής.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink