Αρχείο Κατηγορίας: Μετεκπαίδευση

Ανακοίνωση

12/10/2020

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει μία θέση μετεκπαίδευσης κτηνιάτρου, από 30/10/2020 έως 31/08/2021 με αντικείμενο εκπαίδευσης τη μοριακή διαγνωστική. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς, μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση:

1. Πτυχίο κτηνιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και επικείμενης ορκομωσίας)
2. Πτυχίο ξένης γλώσσας (αν υπάρχει)
3. Ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αν υπάρχουν)
4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (αν υπάρχει)
5. Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν, κατά προτίμηση, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά τους. Η διαδικασία επιλογής θα είναι, παρόμοια εκείνης του Π.Μ.Σ. της ΚΖΣ, ενώ θα υπάρξει και προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στις 10 πμ. στο χώρο του Διαγνωστικού Εργαστηρίου.

Πληροφορίες: τηλ. 2310994402, email: zikall@gmail.com

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Μετεκπαίδευση στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας

06/09/2020

Η Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας προκηρύσσει θέσεις μετεκπαίδευσης, διάρκειας 6-18 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω έγγραφα ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση isavas@vet.auth.gr, έως και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση ορκωμοσίας)
4. Αναλυτική βαθμολογία
5. Δύο συστατικές επιστολές

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Αιτήσεις για μετεκπαίδευση (Resident) στην Κλινική Παραγωγικών Ζώων

02/09/2020

Από τις 3/9 μέχρι τις 26/9/2020 η Κλινική Παραγωγικών Ζώων δέχεται αιτήσεις για το ετήσιο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης (Resident).

Η αίτηση μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά στον κ. Κιόση (ekiossis@vet.auth.gr) ή να παραδοθεί στην Γραμματεία της Κλινικής Παραγωγικών Ζώων.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση, Φοιτητικά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

24/07/2020

Το Τμήμα Ορθοπαιδικής της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει μία θέση για ειδικευόμενο κτηνίατρο διάρκειας ενός έτους (έναρξη 7 Σεπτεμβρίου 2020). Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στον καθηγητή Ν. Πράσινο (ngreen@vet.auth.gr) μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου (9.30 πμ) θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, γραπτές εξετάσεις επί του αντικειμένου της θέσης. Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής είναι παρόμοια με αυτή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Νικήτας Ν. Πράσινος
Καθηγητής

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τον αναπληρωτή καθηγητή Ν. Πράσινο)
2. Βιογραφικό σημείωμα (& τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα*)
3. Πτυχίο κτηνιατρικής* & αναλυτική βαθμολογία*
4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)*
6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)*
*: επιστρέφονται στον υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων για μετεκπαίδευση κτηνιάτρων, για το 1ο ή/και το 2ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

26/06/2020

Ανακοίνωση

 Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις για μετεκπαίδευση  κτηνιάτρων, για το 1ο ή/και το 2ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο Εργαστήριο  Παθολογικής Ανατομικής (ιστοπαθολογία και νεκροτομές), να προσκομίσουν ή να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Εργαστηρίου (κ. Αναστασία Κακουλίδου, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, 541 24 Α.Π.Θ,  3ος όροφος,  e-mail:nkakouli@vet.auth.gr) τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα).

Δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας (χορηγείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου)
  2. Βιογραφικό σημείωμα και
  3. Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την 20ή Ιουλίου 2020 και οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για να δώσουν συνέντευξη.

Από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

Τμήμα Κτηνιατρικής

Σχολή Επιστημών Υγείας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

 

 

 

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

18/02/2020

Το Ορθοπαιδικό Τμήμα της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει μία θέση για ειδικευόμενο κτηνίατρο διάρκειας ενός έτους (16 Μαρτίου 2020 – 14 Μαρτίου 2021). Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα) στον υπεύθυνο καθηγητή Ν. Πράσινο μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020. Το διάστημα 3-4 Μαρτίου θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, γραπτές εξετάσεις επί του αντικειμένου της θέσης. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Νικήτας Ν. Πράσινος
Καθηγητής

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τον καθηγητή Ν. Πράσινο)
2. Βιογραφικό σημείωμα (& τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα*)
3. Πτυχίο κτηνιατρικής* & αναλυτική βαθμολογία*
4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)*
6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)*

*: επιστρέφονται στον υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Μετεκπαίδευση στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας

19/12/2019

Η Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας προκηρύσσει θέσεις μετεκπαίδευσης, διάρκειας 6-18 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω έγγραφα ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση isavas@vet.auth.gr, έως 28 Φεβρουαρίου 2020.

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση ορκωμοσίας)
4. Αναλυτική βαθμολογία
5. Δύο συστατικές επιστολές

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΨΗ (31.1.2020)

04/12/2019

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universitat Berlin-FUB), το οποίο από κοινού με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (St. Petersburg State University-SPbU) διαθέτουν 2 θέσεις για εκπόνηση κοινής (joint) μεταδιδακτορικής έρευνας σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο και σε θεματικές που είτε θεραπεύονται και από τα δύο ιδρύματα είτε αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους.

Η υποτροφία α) απονέμεται για 24 μήνες, ανά 12 μήνες σε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα πανεπιστήμια, αρχής γενομένης από 1 Οκτωβρίου 2020, σε οποιοδήποτε από τα δύο και β) χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 1.853 ευρώ ή 60.000 ρουβλίων, αντίστοιχα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, και στο FUB και στο SPbU, σε ξεχωριστή πλατφόρμα του κάθε ιδρύματος. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, επιστολή αποδοχής από πιθανό/-ή επόπτη/-τρια και από τα δύο συμβαλλόμενα ιδρύματα.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

09/07/2019

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει εκ νέου τρεις (3) θέσεις μετεκπαίδευσης κτηνιάτρου διάρκειας 6 ή 12 μήνες από 19/08/2019-31/1/2020 ή 31/08/2020. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς, μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση:

1. Πτυχίο κτηνιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και επικείμενης ορκωμοσίας)
2. Πτυχίο ξένης γλώσσας
3. Ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αν υπάρχουν)
4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (αν υπάρχει)
5. Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν, κατά προτίμηση, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά τους. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει τη χρονική διάρκεια που επιθυμεί να διαρκέσει η μετεκπαίδευση του (6 ή 12 μήνες) στην σχετική αίτηση. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υποψηφίους αιτούνται ετήσια διάρκεια μετεκπαίδευσης. Η διαδικασία επιλογής θα είναι, παρόμοια εκείνης του Π.Μ.Σ. της ΚΖΣ, ενώ θα υπάρξει και προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 στις 10 π.μ. στο χώρο του Διαγνωστικού Εργαστηρίου.

Πληροφορίες: τηλ. 2310994402, email: zikall@gmail.com.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink