Αρχείο Κατηγορίας: Μετεκπαίδευση

Μετεκπαίδευση στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

22/07/2021

Ανακοίνωση

Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις για μετεκπαίδευση κτηνιάτρων, για το 1ο ή/και το 2ο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στο Εργαστήριο  Παθολογικής Ανατομικής (νεκροτομές, ιστοπαθολογία) μπορούν να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpsalla@vet.auth.gr .

Δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 20  Αυγούστου 2021 και οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για να δώσουν συνέντευξη (διαδικτυακά).

Από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής

Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

22/07/2021

Τα τμήματα Οφθαλμολογίας και Εξωτικών και Άγριων Ζώων ανακοινώνουν, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη Μετεκπαίδευση που είχε ανακοινωθεί στις 7 / 6 / 2021 και ορίζεται ως τελική ημέρα υποβολής Αιτήσεων η 15η Σεπτεμβρίου 2021

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

08/06/2021

Το Τμήμα Ορθοπαιδικής της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει μία θέση για ειδικευόμενο κτηνίατρο διάρκειας ενός έτους (α.έ. 2021-22). Οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (όχι απαραίτητα επικυρωμένα) στον καθηγητή Ν. Πράσινο μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021. Την Τρίτη 22 Ιουνίου (9.30 πμ) θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, γραπτές εξετάσεις επί του αντικειμένου της θέσης. Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής είναι παρόμοια με αυτή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Ιουνίου.

Νικήτας Ν. Πράσινος
Καθηγητής

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τον καθηγητή Ν. Πράσινο)
2. Βιογραφικό σημείωμα (& τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα*)
3. Πτυχίο κτηνιατρικής* & αναλυτική βαθμολογία*
4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)*
6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)*
*: επιστρέφονται στον υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

11/05/2021

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει τέσσερεις (4) θέσεις μετεκπαίδευσης κτηνιάτρων, διάρκειας 6 ή 12 μηνών από 31/05/2021-31/12/2021 ή 31/05/2022. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς, μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση: 1. Πτυχίο Κτηνιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 2. Πτυχίο ξένης γλώσσας (αν υπάρχει), 3. Ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αν υπάρχουν), 4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (αν υπάρχει), 5. Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν, κατά προτίμηση, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά τους. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει τη χρονική διάρκεια που επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί (6 ή 12 μήνες) στην σχετική αίτηση. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υποψηφίους αιτούνται ετήσια διάρκεια μετεκπαίδευσης. Η διαδικασία επιλογής θα είναι, παρόμοια εκείνης του Π.Μ.Σ. της ΚΖΣ, ενώ θα υπάρξει και προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 στις 10 πμ. είτε δια ζώσης στο χώρο του Διαγνωστικού Εργαστηρίου, είτε διαδικτυακά.

Πληροφορίες: τηλ. 2310994402, email: zikall@gmail.com

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

12/10/2020

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει μία θέση μετεκπαίδευσης κτηνιάτρου, από 30/10/2020 έως 31/08/2021 με αντικείμενο εκπαίδευσης τη μοριακή διαγνωστική. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς, μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση:

1. Πτυχίο κτηνιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και επικείμενης ορκομωσίας)
2. Πτυχίο ξένης γλώσσας (αν υπάρχει)
3. Ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αν υπάρχουν)
4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (αν υπάρχει)
5. Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν, κατά προτίμηση, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά τους. Η διαδικασία επιλογής θα είναι, παρόμοια εκείνης του Π.Μ.Σ. της ΚΖΣ, ενώ θα υπάρξει και προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στις 10 πμ. στο χώρο του Διαγνωστικού Εργαστηρίου.

Πληροφορίες: τηλ. 2310994402, email: zikall@gmail.com

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Μετεκπαίδευση στη Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας

06/09/2020

Η Μονάδα Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπείας προκηρύσσει θέσεις μετεκπαίδευσης, διάρκειας 6-18 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω έγγραφα ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση isavas@vet.auth.gr, έως και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020.

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση ορκωμοσίας)
4. Αναλυτική βαθμολογία
5. Δύο συστατικές επιστολές

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Ανακοίνωση

24/07/2020

Το Τμήμα Ορθοπαιδικής της Κλινικής Ζώων Συντροφιάς προκηρύσσει μία θέση για ειδικευόμενο κτηνίατρο διάρκειας ενός έτους (έναρξη 7 Σεπτεμβρίου 2020). Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στον καθηγητή Ν. Πράσινο (ngreen@vet.auth.gr) μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020. Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου (9.30 πμ) θα κληθούν να δώσουν συνέντευξη γενικού περιεχομένου και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, γραπτές εξετάσεις επί του αντικειμένου της θέσης. Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής είναι παρόμοια με αυτή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει ηλεκτρονικά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Νικήτας Ν. Πράσινος
Καθηγητής

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση υποψηφιότητας (χορηγείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από τον αναπληρωτή καθηγητή Ν. Πράσινο)
2. Βιογραφικό σημείωμα (& τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα*)
3. Πτυχίο κτηνιατρικής* & αναλυτική βαθμολογία*
4. Φωτογραφία (έγχρωμη, ταυτότητας)
5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον δύο)*
6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από επίσημο φορέα (για τους αλλοδαπούς)*
*: επιστρέφονται στον υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής

Κατηγορίες: Μετεκπαίδευση | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink