Αρχείο Κατηγορίας: Μεταπτυχιακά

Ανακοίνωση

03/12/2018

Το δεύτερο μάθημα «Βιοστατιστική-Μεθοδολογία Έρευνας» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς» του Τμήματος Κτηνιατρικής θα γίνει τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, ώρα 15:00-19:00 στο Αμφιθέατρο «Βικελίδης» του Τομέα Κλινικών.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

20/08/2018

Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. “«ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»(“Infectious Diseases – International Medicine: from bench to bedside”)” το οποίο προσφέρει το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019.

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Προκήρυξη Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς»

24/07/2018

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει, για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με αριθμό 577/24-7-2018 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, στις παρακάτω ειδικεύσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-Master of Science (MSc) με τίτλο: «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς»-«Companion Animal Medicine»: Α. Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς, Β. Παθολογία Ζώων Συντροφιάς, Γ. Αναισθησιολογία – Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση σε CD) στη Γραμματεία του Τμήματος, από 20 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου 2018 (ώρες 8:30-13:30):

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία ζώων συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Παθολογία ζώων συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ: Χειρουργική ζώων συντροφιάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εσωτερικός κανονισμός

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

30/03/2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Μοριακή Βιολογία-Βιοϊατρική

Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών-Πράσινη Βιοτεχνολογία

Κατηγορίες: Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink