Αρχείο Κατηγορίας: Διοικητικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την εκλογική διαδικασία προς ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής

09/07/2020

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

Εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων από το μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ.

01/07/2020

Εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων από το μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό

Εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων από το Διοικητικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ.

01/07/2020

Εκλογές για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων από το Διοικητικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ

 

Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

24/06/2020

Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020_sign

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

22/05/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 2020