Αρχείο Κατηγορίας: Διοικητικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ ΑΝΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

13/07/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ ΑΝΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Παθολογία Ζώων Συντροφιας

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Χειρουργικη Ζώων Συντροφιάς (1)

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις, Μεταπτυχιακά | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μο-νάδων και δυνατότητα πραγματοποίησης συνε-δριάσεων συλλογικών οργάνων του Πανεπι-στημίου κατά το διάστημα των θερινών διακο-πών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

30/06/2021

3068 ΘΗΔ 51_52_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ KAI ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ_ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ…_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΓΣ ΤΟΜΕΩΝ

29/06/2021

Εξερ. 28-6-2021 – 40256 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ _ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣ_ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Α ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜ_ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΣ 2021_22 (Ακριβές Αντίγραφο)

Εξερ. 28-6-2021 – 40262 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ _ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣ_ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜ_ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΣ 2021_22 (Ακριβές Αντίγραφο)

Εξερ. 28-6-2021 – 40271 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ _ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣ_ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜ_ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΣ 2021_22 (Ακριβές Αντίγραφο)

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΜΕΑ

29/06/2021

Εξερ. 28-6-2021 – 40247 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ _ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣ_ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜ_ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΑΚΑΔ_ΕΤΟΣ 2021_22 (Ακριβές Αντίγραφο)

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

29/06/2021

Εξερ. 28-6-2021 – 40132 – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ακριβές Αντίγραφο)

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink