Αρχείο Κατηγορίας: Διοικητικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ στα πλαίσια του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» 

26/01/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Για το μάθημα με τίτλο ”Διαχείριση Εκτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων”, στα πλαίσια του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021»

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ_2020-2021_ΆΓΟΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

07/01/2021

Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», σας ενημερώνουμε ότι:

υπ’ αριθμ. πρωτ. 3357/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορρες έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

71268_Σχέδιο Πρόσκλησης_ΕΔΒΜ96_Επαναπροκήρυξη_3357_ΑΔΑ (1)

Κατηγορίες: Διοικητικές Ανακοινώσεις | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διδασκόντων με το ΠΔ 407/80.

22/12/2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛ_ΕΚΔΗΛ_ΕΝΔΙΑΦΕΡ_ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΔ 407_80_ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η υποβολή των Αιτήσεων, θα πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της Πρόσκλησης στον Ημερήσιο Τύπο. Οι ημέρες των εορτών (αργίες) δεν υπολογίζονται.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής την Αίτησή τους καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, μετά από επικοινωνία (τηλ. 999852, 995219, & 999857, email info@vet.auth.gr) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ-Πανεπιστημιούπολη Τ.Κ. 54124).

Υπόδειγμα-Αίτησης

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

04/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19, θα παραμείνει κλειστή                    από την Παρασκευή 4/12/2020 μέχρι και την Παρασκευή 18/12/2020.

Για το ως άνω διάστημα μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος: info@vet.auth.gr

Από τη Γραμματεία

Λειτουργία Βιβλιοθήκης  Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ από 03.11.2020

05/11/2020

Λειτουργία Βιβλιοθήκης  Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ από 03.11.2020

 

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Κτηνιατρικής  τροποποιείται ως εξής:

 

 • Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00π.μ – 02:00μ.μ
 • Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας https://www.lib.auth.gr/el/item_request
 • Εγγραφή νέου χρήστη μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος https://www.lib.auth.gr/el/libcard
 • Η παραλαβή του υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.
 • Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού. Το ίδιο ισχύει και για την επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων  Εύδοξος.
 • Οι ηλεκτρονικές πηγές λειτουργούν κανονικά.
 • Το Φοιτητικό Αναγνωστήριο δεν λειτουργεί.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 999856, 999832
 • Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρακαλούμε να γίνεται κοινοποίηση του αιτήματος και στις δύο διευθύνσεις : xepapada@vet.auth.gr & dtsakoum@vet.auth.gr.
 • Πληροφορίες για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Περιφερειακών βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. https://www.lib.auth.gr

 

 

 

 

Λειτουργία βιβλιοθηκών ΑΠΘ από 03.11.2020

04/11/2020

Λειτουργία βιβλιοθηκών ΑΠΘ από 03.11.2020

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία των βιβλιοθηκών τροποποιείται ως εξής:

Ø  Ωράριο των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ lib.auth.gr/el/περιφερειακές-βιβλιοθήκες.

Ø  Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας lib.auth.gr/el/item_request. Η κάθε Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί μέχρι 20 αιτήματα την ημέρα.

Ø  Για την παραλαβή του υλικού θα ενημερωθείτε από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη με σχετικό email. Η παραλαβή γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.

Ø  Για την επιστροφή υλικού επικοινωνήστε μέσω email με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη. Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού lib.auth.gr/el/περιφερειακές-βιβλιοθήκες

Ø  Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων (Εύδοξος) – Πληροφορίες: lib.auth.gr/el/returneudoxus

Έκδοση καρτών

Ø  Μέλη του ΑΠΘ  lib.auth.gr/el/libcard

Ø  Εξωτερικοί χρήστες lib.auth.gr/el/libcardext

Η βιβλιοθήκη θα σας ενημερώσει σχετικά με την ενεργοποίηση της κάρτας σας και την πληρωμή με σχετικό email.

Λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων

Ø  Καμία βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί ως αναγνωστήριο.

Ø  Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

Ø  Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες – Ηλεκτρονικές πηγές

Ø  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.

Ø  Η πρόσβαση στις πηγές είναι δυνατή σε 24/7 βάση από Η/Υ εντός και εκτός της Πανεπιστημιούπολης lib.auth.gr/node/1476.

Ø  Αναζήτηση ηλεκτρονικής αρθρογραφίας search.lib.auth.gr/Summon/Home.

Ø  Λίστα συνδρομών και αξιόπιστων πηγές ανοικτής πρόσβασης ανά θεματικό πεδίο: lib.auth.gr/el/πηγές_σύνθετη.

Ø  Ανοικτά ακαδημαϊκά συγγράμματα, Πηγές, Ψυχαγωγία, Οδηγίες αναζήτησης lib.auth.gr/el/covid19lit.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ_ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

02/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκ μέρους του Προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής καθηγητή Π. Φορτομάρη, αναφορικά με ερωτήματα για την εκπαιδευτική λειτουργία ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με τη σημερινή σχετική Ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού
θα ισχύσει από αύριο ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και για 14 ημέρες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για τους/τις φοιτητές/τριες όλων των εξαμήνων του α΄ και β΄ κύκλου σπουδών των ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

καθηγητής Π. Φορτομάρης

Ανακοίνωση για την Ηλεκτρονική Ψηφοφορία ανάδειξης Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ._στις 2-11-2020

29/10/2020

1ο μήνυμα σε ολα τα ΔΕΠ-ΤΟΜΕΑΣ-2-Οικονομία (2)