Αρχείο Κατηγορίας: Διδακτορικές Διατριβές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

24/09/2019

Προκηρύσσεται μία (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα Κλινικών, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ., με γενικό πεδίο έρευνας: Απεικονιστική Διαγνωστική.

 

Δικαιολογητικά

  • Βιογραφικό Υπόμνημα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική Βαθμολογία
  • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
  • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
  • Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης
  • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
  • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
  • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι την 2/10/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 99.98.57.

Διδακτορική Διατριβή

02/02/2017

Μετά την έναρξη υλοποίησης του ΠΜΣ, στις γνωστικές περιοχές που θα λειτουργεί το πρόγραμμα, διδακτορική διατριβή μπορούν να εκπονούν μόνο οι κάτοχοι ΜΔΕ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών, καθώς και την  ΑΙΤΗΣΗ (Διδακτορικού)

Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αναζητήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα Ελληνικά ΑΕΙ και Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τις βάσεις αναζήτησης στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ. Οι βάσεις αναζήτησης ενημερώνονται καθημερινά με νέα δεδομένα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε ένα από τα Γραφεία Διασύνδεσης στο campus του ΑΠΘ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-997340.

Στοιχεία εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών:

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink