Αρχείο Κατηγορίας: Διδακτορικές Διατριβές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

20/04/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΟΥ».

Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό Υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι την 16/05/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 99.98.57.

Υπόδειγμα-Αίτησης

 

 

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

20/04/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τομέα ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘ.ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό Υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι την 16/05/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 99.98.57.

Υπόδειγμα-Αίτησης

 

 

 

 

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

72590 _ Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 91086/2021 _ Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων

16/04/2021

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64697?ReturnToPage=1&PageSize=10

Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο SWUFE της Κίνας για δωρεάν Διαδικτυακό Πρόγραμμα εκμάθησης κινεζικών

04/12/2020

Ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) της Κίνας, με το οποίο το ΑΠΘ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, η οποία αφορά δωρεάν Διαδικτυακό Πρόγραμμα εκμάθησης κινεζικών, καθώς και επαφής με την κινεζική κουλτούρα και την κινεζική ζωή, με τίτλο “Chinese Bridge”.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 22 Φεβρουαρίου 2021 έως τις 12 Μαρτίου 2021 (3 εβδομάδες). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 21η Φεβρουαρίου 2021, ενώ για υποβάλλουν την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να εισέλθουν στο σύνδεσμο https://www.wjx.cn/jq/98561744.aspx ή να σαρώσουν  τον συνημμένο κωδικό QR.

Για τυχόν απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον συντονιστή του προγράμματος (στα αγγλικά) στο email: international@swufe.edu.cn.

 

 

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

01/09/2020

Ανοικτή πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για κτηνιάτρους, με δυνατότητα υποτροφίας, στο γνωστικό αντικείμενο Ζωική παραγωγή και ειδικότερα στην εκτροφή μηρυκαστικών στα πλαίσια των ερευνητικών έργων που εκπονούνται στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Αρσένο.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγούν, πέρα από την περίπτωση υποτροφίας, θα έχουν τη δυνατότητα επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, καθώς και για αγορά επιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών, καθώς και την σχετική αίτηση (Διδακτορικού) στον ιστοχώρο του Τμήματος Κτηνιατρικής. https://www.vet.auth.gr/7418-2/

Για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις σχετικά με τα ειδικότερα ερευνητικά πεδία και τις δυνατότητες υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας, καθηγητή κ. Γεώργιο Αρσένο (arsenosg@vet.auth.gr).

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink