Αρχείο Κατηγορίας: Διδακτορικές Διατριβές

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

01/09/2020

Ανοικτή πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για κτηνιάτρους, με δυνατότητα υποτροφίας, στο γνωστικό αντικείμενο Ζωική παραγωγή και ειδικότερα στην εκτροφή μηρυκαστικών στα πλαίσια των ερευνητικών έργων που εκπονούνται στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας με Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Αρσένο.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγούν, πέρα από την περίπτωση υποτροφίας, θα έχουν τη δυνατότητα επιπλέον οικονομικής ενίσχυσης για συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, καθώς και για αγορά επιστημονικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών, καθώς και την σχετική αίτηση (Διδακτορικού) στον ιστοχώρο του Τμήματος Κτηνιατρικής. https://www.vet.auth.gr/7418-2/

Για ερωτήσεις ή διευκρινήσεις σχετικά με τα ειδικότερα ερευνητικά πεδία και τις δυνατότητες υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας, καθηγητή κ. Γεώργιο Αρσένο (arsenosg@vet.auth.gr).

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

15/04/2020

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Προκηρύσσεται μία (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα Κλινικών, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο: “Μεταβολικά Νοσήματα των Μικρών Μηρυκαστικών που σχετίζονται με ιχνοστοιχεία”

Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό Υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης
 • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι την 24/4/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 99.98.57.

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

24/09/2019

Προκηρύσσεται μία (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στον Τομέα Κλινικών, του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ., με γενικό πεδίο έρευνας: Απεικονιστική Διαγνωστική.

 

Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό Υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης
 • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες (κλειστές)

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι την 2/10/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 99.98.57.

Διδακτορική Διατριβή

02/02/2017

Μετά την έναρξη υλοποίησης του ΠΜΣ, στις γνωστικές περιοχές που θα λειτουργεί το πρόγραμμα, διδακτορική διατριβή μπορούν να εκπονούν μόνο οι κάτοχοι ΜΔΕ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών, καθώς και την  ΑΙΤΗΣΗ (Διδακτορικού)

Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αναζητήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα Ελληνικά ΑΕΙ και Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τις βάσεις αναζήτησης στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ. Οι βάσεις αναζήτησης ενημερώνονται καθημερινά με νέα δεδομένα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε ένα από τα Γραφεία Διασύνδεσης στο campus του ΑΠΘ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-997340.

Στοιχεία εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών:

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink


Deprecated: Theme without footer.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a footer.php template in your theme. in /var/www/vhosts/www.vet.auth.gr/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4973