Υποβολή δικαιολογητικών αιτούντων μετεγγραφή

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στα Τμήματα του ΑΠΘ, ακαδ. έτους 2021-2022, καλούνται από τις 6 έως τις 15 Δεκεμβρίου όπως

α) καταχωρήσουν τα στοιχεία τους και ανεβάσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα του ΑΠΘ https://register.auth.gr και

β) καταθέσουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους

Για περισσότερα ανακοίνωση σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας.

  • ΓΕΝΙΚΑ (490)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (121)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (68)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (69)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (547)