Κυλιόμενο πρόγραμμα και απουσιολόγιο για τους φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου – πρακτική εξάσκηση στην Κλινική των Ζώων Συντροφιάς

Σας επισυνάπτουμε το σύνδεσμό όπου θα μπορείτε να δείτε το κυλιόμενο πρόγραμμα για κάθε ομάδα, στις διάφορες μονάδες της Κλινιικής των Ζώων Συντροφιάς, παράλληλα με τις απουσίες σας. Υπενθυμίζουμε ότι το αρχείο του προγράμματος και των απουσιών είναι δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι αν για κάποιο λόγο δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμη τα rotations για συγκεκριμένες ημερομηνίες, αυτά θα συμπληρωθούν τις επόμενες ημέρες.

Rotations ομάδων 7ου εξαμήνου – Κλινική Ζώων Συντροφιάς 2021-2022

Rotations ομάδων 9ου εξαμήνου – Κλινική Ζώων Συντροφιάς 2021-2022

 

Από τη Διεύθυνση της Κλινικής

  • ΓΕΝΙΚΑ (415)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (450)