Προκύρηξη θέσεων μετεκπαίδευσης στο Διαγνωστικό Εργαστήριο 2021-2022

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις μετεκπαίδευσης κτηνιάτρων, διάρκειας 6 ή 12 μηνών από 6/10/2021-31/3/2022 ή 30/09/2022. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς, μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση: 1. Πτυχίο Κτηνιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 2. Πτυχίο ξένης γλώσσας (αν υπάρχει), 3. Ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αν υπάρχουν), 4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (αν υπάρχει), 5. Μια σφραγισμένη συστατική επιστολή.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν, κατά προτίμηση, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά τους. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει τη χρονική διάρκεια που επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί (6 ή 12 μήνες) στην σχετική αίτηση. Εάν κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί για διαφορετικό χρονικό διάστημα (όχι μικρότερο του εξαμήνου) μπορεί να το δηλώσει στην αίτηση του. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υποψηφίους αιτούνται ετήσια διάρκεια μετεκπαίδευσης.  Η διαδικασία επιλογής θα είναι, παρόμοια εκείνης του Π.Μ.Σ. της ΚΖΣ, ενώ θα υπάρξει και προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  4  Οκτωβρίου 2021 στις 10 πμ. είτε δια ζώσης στο χώρο του Διαγνωστικού Εργαστηρίου, είτε διαδικτυακά.

Πληροφορίες: τηλ. 2310994402, email: zikall@gmail.com

 

  • ΓΕΝΙΚΑ (420)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (456)