θέση (French speaking foreign student) ως “assistant in pharmacy-toxicology”

θέση (French speaking foreign student) ως “assistant in pharmacy-toxicology” στο  National Veterinary School of Toulouse, France.

Profil_de poste_AERC_A2VTL00072

  • ΓΕΝΙΚΑ (415)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (450)