ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ «ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ»

Oι εξετάσεις στο μάθημα «ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» θα πραγματοποιηθούν τη ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 4 μ.μ. μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν να δηλώσουν συμμετοχή, με τη χρήση του ιδρυματικού τους email, στον διδάσκοντα κ. Ξ. Καραμανλή (karamanl@vet.auth.gr)  έως τις 26/9/2021 και ώρα 12:00 π.μ. , ώστε να τους αποσταλεί ο απαραίτητος διαδικτυακός σύνδεσμος (link).

  • ΓΕΝΙΚΑ (415)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (450)