ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η Κλινική Παραγωγικών Ζώων δέχεται αιτήσεις για θέσεις μετεκπαιδευόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών. Όσοι μεταπτυχιακοί επιθυμούν παρακαλούνται να στείλουν τις αιτήσεις τους στον κ. Κιόση (ekiossis@vet.auth.gr) ηλεκτρονικά μαζί με σύντομο βιογραφικό τους μέχρι την Κυριακή 19.09.2021.

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)