ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ ΑΝΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ ΑΝΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Αναισθησιολογία-Εντατική Θεραπεία Ζώων Συντροφιάς

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Παθολογία Ζώων Συντροφιας

ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΣ Χειρουργικη Ζώων Συντροφιάς (1)

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)