ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τομέα Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών  του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του  Α.Π.Θ με γενικό πεδίο έρευνας «Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Ανατομική».

Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό Υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλους Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • Πιστοποιητικά Παρακ. Σεμιναρίων – Συνεδρίων κ.ά.
 • Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών
 • Συστατικές επιστολές (2) σφραγισμένες
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβή

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών και της αίτησης μέχρι τις 23/7/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεία του Α.Π.Θ.,  τηλέφωνο 2310 99.98.57.

ΑΙΤΗΣΗ (Διδακτορικού

 • ΓΕΝΙΚΑ (407)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)