Χειρουργικής  Ζώων Συντροφιάς

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές  και επιθυμούν να συμμετέχουν στις προφορικές, δια ζώσης, εξετάσεις (επί πτυχίω 19 Ιουλίου και Α’ Ομάδα 10ου Εξαμήνου 20 Ιουλίου)  του μαθήματος της Χειρουργικής  Ζώων Συντροφιάς να το δηλώσουν μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 είτε δια ζώσης στη Γραμματεία της Χειρουργικής είτε με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση zikall@gmail.com  (με τη διευκρίνιση επί πτυχίω ή Α’ Ομάδα)

  • ΓΕΝΙΚΑ (415)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (450)