3ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας (3rd ICECVM)

Το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας οργανώνει το 3ο Διεθνές Συνέδριο Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας (3rd ICECVM), το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 16 και 17 Οκτωβρίου του 2021 και περιλαμβάνει τις παρακάτω
Θεματικές Ενότητες:
–       Ενιαία Υγεία, Κτηνιατρική Μικροβιολογία, Ατοχή μικροβίων σε αντιβιοτικά, Λοιμώδη Νοσήματα και Ζωονόσοι
–       Βακτηριολογία / Μυκητολογία
–       Ιολογία
Για εγγραφή και υποβολή περιλήψεων ή πόστερ, μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://icecvm2021.org/

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)