Διαδικτυακή Ημερίδα: «AGROlogistics – Προκλήσεις & Προοπτικές στην Ελλάδα» – 07/06/2021

https://mailchi.mp/generationag.org/ydomolmknz-12578646?e=f4976f69a5

 

 

  • ΓΕΝΙΚΑ (408)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (442)