Ανακοίνωση

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει τέσσερεις (4) θέσεις μετεκπαίδευσης κτηνιάτρων, διάρκειας 6 ή 12 μηνών από 31/05/2021-31/12/2021 ή 31/05/2022. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία της Κλινικής των Ζώων Συντροφιάς, μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 και θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται με την αίτηση: 1. Πτυχίο Κτηνιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 2. Πτυχίο ξένης γλώσσας (αν υπάρχει), 3. Ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (αν υπάρχουν), 4. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (αν υπάρχει), 5. Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν, κατά προτίμηση, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά τους. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώσει τη χρονική διάρκεια που επιθυμεί να μετεκπαιδευτεί (6 ή 12 μήνες) στην σχετική αίτηση. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υποψηφίους αιτούνται ετήσια διάρκεια μετεκπαίδευσης. Η διαδικασία επιλογής θα είναι, παρόμοια εκείνης του Π.Μ.Σ. της ΚΖΣ, ενώ θα υπάρξει και προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 στις 10 πμ. είτε δια ζώσης στο χώρο του Διαγνωστικού Εργαστηρίου, είτε διαδικτυακά.

Πληροφορίες: τηλ. 2310994402, email: zikall@gmail.com

  • ΓΕΝΙΚΑ (407)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (110)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (66)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (49)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (440)