Λειτουργία Βιβλιοθήκης  Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ από 03.11.2020

Λειτουργία Βιβλιοθήκης  Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ από 03.11.2020

 

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Κτηνιατρικής  τροποποιείται ως εξής:

 

 • Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00π.μ – 02:00μ.μ
 • Δανεισμός υλικού μέσω ηλεκτρονικής φόρμας https://www.lib.auth.gr/el/item_request
 • Εγγραφή νέου χρήστη μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος https://www.lib.auth.gr/el/libcard
 • Η παραλαβή του υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού.
 • Η επιστροφή υλικού γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μετά την αποστολή σχετικού email και ΜΟΝΟ με προγραμματισμένο ραντεβού. Το ίδιο ισχύει και για την επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων  Εύδοξος.
 • Οι ηλεκτρονικές πηγές λειτουργούν κανονικά.
 • Το Φοιτητικό Αναγνωστήριο δεν λειτουργεί.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας και απολύμανση χεριών κατά την παράδοση και παραλαβή υλικού στην είσοδο της Βιβλιοθήκης
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 999856, 999832
 • Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παρακαλούμε να γίνεται κοινοποίηση του αιτήματος και στις δύο διευθύνσεις : xepapada@vet.auth.gr & dtsakoum@vet.auth.gr.
 • Πληροφορίες για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Περιφερειακών βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. https://www.lib.auth.gr

 

 

 

 

 • ΓΕΝΙΚΑ (420)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (456)