ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΜΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι του Μεταπτυχιακού και των τριών Ειδικεύσεων, να παρακολουθούν το email τους, για να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία των συνεντεύξεων.

Όποιος δεν λάβει ενημέρωση παρακαλούμε να μας το επισημάνει στο polykarp@vet.auth.gr

Από τη Γραμματεία
99 9857

  • ΓΕΝΙΚΑ (415)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (450)