Πρακτική άσκηση 6ου εξαμήνου

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. (αριθμός συνεδρίασης 635/26-5-2020), η πρακτική άσκηση των φοιτητών του 6ου εξαμήνου σπουδών, σε κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές, θα υλοποιηθεί με τη φυσική παρουσία των φοιτητών μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή και του φορέα υποδοχής.

Επιτρέπεται, αποκλειστικά για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, η εγγραφή στο 7ο εξάμηνο σπουδών και των φοιτητών που δεν θα ασκηθούν. Η υλοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης αυτών των φοιτητών, σε κτηνιατρεία και κτηνιατρικές κλινικές, θα γίνει την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική άσκηση φέτος πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

 1. ο φοιτητής επικοινωνεί με τον φορέα υποδοχής (κτηνιατρείο ή κτηνιατρική κλινική) και τον ενημερώνει για την υποχρέωση του φορέα να εγγράψει τον φοιτητή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σε περίπτωση συμφωνίας
 2. εφόσον ο φορέας συμφωνήσει, ο φοιτητής δηλώνει στη Γραμματεία του Τμήματος ότι θα πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση
 3. υπογραφή των συμβολαίων μεταξύ των τριών μερών (Α.Π.Θ., φορέας υποδοχής, φοιτητής)
 4. εγγραφή του φοιτητή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (τονίζεται ότι είναι υποχρέωση του φορέα υποδοχής να εγγράψει τον φοιτητή, κάτι για το οποίο ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να ενημερώσει των φορά υποδοχής στο βήμα 1)

Υπενθυμίζεται ότι:

 1. η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική, θεωρείται μάθημα του 6ου εξαμήνου και η επιτυχής ολοκλήρωσή της αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο 7ο (ή 9ο) εξάμηνο σπουδών
 2. ο φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της άσκησής του υποχρεούται να καταθέσει έκθεση πεπραγμένων, καθώς και βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον φορέα υποδοχής, στον υπεύθυνο του μαθήματος

Ι. Σάββας
Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης 6ου εξαμήνου

 • ΓΕΝΙΚΑ (415)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (450)