Εξελίξεις μελών ΔΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΟΝΟΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΖΩΩΝ”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ κ. Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ

ΕΞΕΛΙΣΗ ΤΟΥ κ. Η. ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ κ. ΞΑΝΘ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ κ. Η. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ” ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΣΗΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ κας ΑΙΚ. ΑΔΑΜΑΜΑ-ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΣΗΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΣΗΣ ΔΕΛΗ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ κ. Γ. ΤΣΟΥΣΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΤΣΟΥΣΗ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΣΗΣ ΤΣΟΥΣΗ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ κας ΑΝΑΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “Χειρουργική των Ζώων- Συγκριτική Οφθαλμολογία- Κτηνιατρική Κατοικιδίων Εξωτικών και Άγριων Ζώων”

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΣΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ

ΕΞΕΛΙΣΗ ΤΟΥ κ. ΣΕΡΑΦ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ”

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΡΙΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  • ΓΕΝΙΚΑ (420)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (456)