Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ

Ανανέωση θητείας στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Βιοχημεία και Τοξικολογία”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ


Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή “πρώτης βαθμίδας”, με γνωστικό αντικείμενο “Κτηνιατρική Κλινική Φαρμακολογία”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ


Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία Μηρυκαστικών”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

H Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής με το Οικείο Εκλεκτορικό Σώμα στις 11-1-2018, εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη-Δημήτριο Κατσούλο, στη

βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Μηρυκαστικών» στον Τομέα Κλινικών.


Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία Μηρυκαστικών”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

H Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής με το Οικείο Εκλεκτορικό Σώμα στις 9-1-2018 εξέλεξε τον κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη, στη βαθμίδα του

Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία Μηρυκαστικών» στον Τομέα Κλινικών.


Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή “πρώτης βαθμίδας”, με γνωστικό αντικείμενο “Παθολογική Ανατομική των Ζώων”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία και Φυσιοπαθολογία της Αναπαραγωγής του Χοίρου”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

H Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής με το Οικείο Εκλεκτορικό Σώμα στις 9-1-2018 εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Τάσση στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία και Φυσιοπαθολογία της Αναπαραγωγής του Χοίρου» στον Τομέα Κλινικών


Πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του καθηγητή “πρώτης βαθμίδας”, με γνωστικό αντικείμενο “Ζωική Παραγωγή”
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

H Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής με το Οικείο Εκλεκτορικό Σώμα στις 11-1-2018, εξέλεξε τον κ. Πασχάλη Φορτομάρη,

στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας», με γνωστικό αντικείμενο «Ζωική Παραγωγή» στον Τομέα Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας,

Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

  • ΓΕΝΙΚΑ (420)
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
  • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
  • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (456)