Εξελίξεις

 • Την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 και ώρα 9.30 π.μ συνεδρίασε η Ειδική Επταμελή Επιτροπή, με παρόντα και τα επτά (7) μέλη της επιτροπής.
  Η υποψήφια κα Σιάρκου Βικτωρία, έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους και καμία αρνητική.Ως εκ τούτου, η κα Σιάρκου Βικτωρία, εκλέγεται στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία και Λοιμωξιολογία».
 • Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ., συνεδρίασε η Ειδική Επταμελή Επιτροπή, με παρόντα και τα επτά (7) μέλη της.
  Ο υποψήφιος κ. Κρήτας Σπυρίδων έλαβε επτά (7) θετικές ψήφους.
  Ως εκ τούτου, ο κ. Κρήτας Σπυρίδων εκλέγεται, ομόφωνα, επί των παρόντων στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο Μικροβιολογία και Λοιμώδη Νοσήματα των Ζώων».
 • Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ., συνεδρίασε η Ειδική Επταμελή Επιτροπή, για την εξέλιξη του κ. Γρίβα Ιωάννη, λέκτορα του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ., ή την εκλογή της κας Γιαννακοπούλου Αγγελικής, Ειδικευόμενη παθολογίας στο ΓΝΘ Παπανικολάου.Παρόντα ήταν τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη.
  Ο κ. Ιωάννης Γρίβας, έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους και καμία αρνητική, ως πρώτος καταλληλότερος υποψήφιος ενώ η κα Αγγελική Γιαννακοπούλου, συγκέντρωσε έξι (6) θετικές ψήφους ως δεύτερη καταλληλότερη.
  Ως εκ τούτου ο κ. Ιωάννης Γρίβας, εκλέγεται ομόφωνα, επί των παρόντων, στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κτηνιατρική Εμβρυολογία, Μικροσκοπική και Μακροσκοπική Ανατομική», διότι συγκέντρωσε υπέρ αυτού την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής.
 • Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδρίασε η Ειδική Επταμελή Επιτροπή, με παρόντα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της.
  Η υποψήφια κα Μαρία Τσανταρλιώτου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους και καμία αρνητική.Ως εκ τούτου, η κα Μαρία Τσανταρλιώτου εκλέγεται, ομόφωνα, επί των παρόντων στη βαθμίδα του καθηγητή «πρώτης βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων».
 • Την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδρίασε η Ειδική Επταμελή Επιτροπή, με παρόντα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της.
  Η υποψήφια κα Μαρία Καραγιαννοπούλου έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους και καμία αρνητική.
  Ως εκ τούτου, η κα Μαρία Καραγιαννοπούλου εκλέγεται, ομόφωνα, επί των παρόντων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική».
 • ΓΕΝΙΚΑ (415)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΜΕΛΗ ΔΕΠ (112)
 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (67)
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (52)
 • ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ (450)