Διδακτορική Διατριβή

02/02/2017

Μετά την έναρξη υλοποίησης του ΠΜΣ, στις γνωστικές περιοχές που θα λειτουργεί το πρόγραμμα, διδακτορική διατριβή μπορούν να εκπονούν μόνο οι κάτοχοι ΜΔΕ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Διδακτορικών, καθώς και την  ΑΙΤΗΣΗ (Διδακτορικού)

Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΘ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να αναζητήσουν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα Ελληνικά ΑΕΙ και Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τις βάσεις αναζήτησης στην ιστοσελίδα της ΔΑΣΤΑ. Οι βάσεις αναζήτησης ενημερώνονται καθημερινά με νέα δεδομένα.

Για οποιαδήποτε βοήθεια, επισκεφθείτε ένα από τα Γραφεία Διασύνδεσης στο campus του ΑΠΘ ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-997340.

Στοιχεία εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών:

Κατηγορίες: Διδακτορικές Διατριβές | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.