ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Erasmus

Το πρόγραμμα Σωκράτης/’Ερασμος, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής διάστασης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποστηρίζει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ αυτών την μετακίνηση φοιτητών και καθηγητών, την ανάπτυξη θεματικών δικτύων και την από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών από τα Ιδρύματα των κρατών μελών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν είτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ (τηλ. 2310 995306, 2310 995169) ή με τον συντονιστή του προγράμματος για την Κτηνιατρική, καθηγητή κ. Γεώργιο Χ. Παπαδόπουλο (τηλ.: 2310 999883, fax: 2310 99982, e-mail: gpapadop@vet.auth.gr).

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους σχετικά με εκπαιδευτικά προγράμματα για φοιτητές του Τμήματος, που προσφέρονται από Πανεπιστήμια και οργανισμούς του εξωτερικού:

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink