ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΝΗΣΙΔΕΣ Η/Υ

Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του κτηρίου της Κτηνιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη.

Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. Δικαίωμα δανεισμού βιβλίων έχουν όλα τα μέλη του Συστήματος που έχουν κάρτα Βιβλιοθήκης. Επίσης, είναι μέλος του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» που οργανώνεται και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με αντικείμενο τον δια-δανεισμό άρθρων από το εσωτερικό. Ο κατάλογος της συλλογής της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνεται στον ενιαίο ηλεκτρονικό κατάλογο του Α.Π.Θ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ipac.lib.auth.gr.

Προσωπικό
Στ. Ξεπαπαδάκη, τηλ.: 231 099 9856 , e-mail: xepapada@vet.auth.gr
Δ. Τσακούμης, τηλ.: 231 099 9832, e-mail: dtsakoum@vet.auth.gr

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα και Τετάρτη 9:00 – 20:00
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 08:00 – 16:00

Νησίδες Η/Υ

Η κεντρική νησίδα Η/Υ του Τμήματος περιλαμβάνει Η/Υ και στεγάζεται σε χώρο του ισογείου στο νέο κτήριο του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη. Λειτουργεί καθημερινά τις ώρες 11.00-18.00.

Για την πρόσβαση στις νησίδες, οι φοιτητές πρέπει να δημιουργήσουν τον προσωπικό λογαριασμό τους. Για τη δημιουργία λογαριασμού, ο κάθε φοιτητής πρέπει να παρουσιαστεί στο Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου του ΑΠΘ που στεγάζεται στον 1ο όροφο του Βιολογικού. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα σχετικά δικαιολογητικά που χρειάζεστε προκειμένου να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας.Με τη δημιουργία του λογαριασμού σας, σας επιτρέπεται η χρήση ποικίλων πηγών και η πρόσβαση σε βιβλιοθήκες μέσω του Διαδικτύου που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες και έγγραφα σχετικά με τον τομέα των σπουδών σας.

Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink