Υποτροφίες

06/03/2018

Ο δεύτερος κύκλος της δράσης του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» πρόκειται σύντομα να ανακοινωθεί. Λεπτομέρειες και πληροφορίες για τους υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων  ο ορισμός της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους έχει γίνει από  01/01/2016 και μετά για την δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας με σκοπό την εκπόνηση  της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, διοργανώνει εκδήλωση με σκοπό τη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων για την επικείμενη προκήρυξη 330 θέσεων υποτροφιών μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ, την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στις 10:00 π.μ. Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μετά την 01-01-2016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) και πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το ΙΚΥ.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρόσκληση   που αφορά τον 2ο κύκλο, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον 1ο κύκλο καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συγγραφή της  ερευνητικής  πρότασης.

Δήλωση συμμετοχής

Πληροφορίες: Κόζαρης Ι. τηλ. 2310 996840

Ενημερωτική εκδήλωση

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.