Υποτροφίες Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών Ουγγαρίας Tempus

19/12/2017

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών της Ουγγαρίας για:

– έρευνα: είτε μικρής (3-29 ημέρες) είτε μεγαλύτερης (1-10 μήνες) διάρκειας, που απευθύνεται σε πτυχιούχους τουλάχιστον επιπέδου master, ακαδημαϊκούς και ερευνητές/-τριες. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 είναι η 29η Μαρτίου 2018.

– μερική φοίτηση: αφορά όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α΄ και β΄ κύκλου) σπουδών και χορηγείται υπό προϋποθέσεις γνώσης της ουγγρικής γλώσσας και κλάδου σπουδών – ανά επίπεδο σπουδών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018.

– πλήρη φοίτηση: αφορά όλα τα επίπεδα (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό α΄ και β΄ κύκλου) και τους κλάδους σπουδών, αποκλειστικά στην ουγγρική γλώσσα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 είναι η 30η Ιανουαρίου 2018.

– θερινό πρόγραμμα (θα ανακοινωθεί εντός του Δεκεμβρίου)

Κατηγορίες: Υποτροφίες | Αναδημοσίευση σε: Twitter, Facebook | Permalink

Comments are closed.